Nieuws

Nieuwe naam en website branchevereniging

Vandaag is de nieuwe website van de Branchevereniging Spelen en Bewegen online gegaan op www.spelenenbewegen.nl. De nieuwe website markeert de naamswijziging van de organisatie. Aan de oude naam Branchevereniging Spelen is nu 'en Bewegen' toegevoegd.

Het gebruik van de buitenruimte heeft namelijk een ontwikkeling doorgemaakt van louter spelen voor kinderen tot veel breder spelen, bewegen en ontmoeten voor jong en oud. De bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen aangesloten leden zijn experts op dit vlak en richten zich op alle doelgroepen, van jongste kinderen die met hun ouders naar de speeltuin gaan tot senioren die fit willen blijven. 


De nieuwe website is gericht op een brede doelgroep. Mensen die een speelgelegenheid willen (laten) maken kunnen er kennis halen en contact leggen met de experts. Ook kunnen eigen of potentiële leden zich via de site op de hoogte stellen van ontwikkelingen in het veld. De huidige leden hebben expertise op vele vlakken, van het ontwerpen en bouwen van een enkel speeltoestel tot het compleet bedenken en opleveren van unieke beweegomgevingen. Ook is er kennis over de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen. De verschillende leden zijn via de contactkaartjes op de site makkelijk te vinden en benaderen. De website bevat ook een afgesloten deel waar alleen leden terecht kunnen, met beleidsstukken, relevante informatie voor de branche en vertrouwelijke nieuwsfeiten.


Belangen behartigen, gesprekspartner en promotie spelen en bewegen 

De Branchevereniging Spelen en Bewegen houdt zich in hoofdlijnen bezig met drie taken. Ten eerste het bevorderen dat er meer buiten wordt gespeeld en bewogen. Daarnaast is de vereniging gesprekspartner van de overheid en diverse organisaties op het gebied van regelgeving en behartigt ze daarmee als centraal afgevaardigde de belangen van leden. Verder biedt de vereniging meerwaarde door kennis te delen en ook zelf onderzoek te laten doen.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel