Nieuws

Waterpasserende bestrating

Niet alleen de intense regenbuien overspoelen Nederland, waarbij straten overstromen en woningen onderlopen. Ook een succesvolle remedie tegen al die waterperikelen overspoelt ons land: waterpasserende bestratingen. Laat die golf maar komen...

Waterpasserende bestrating

Betontegels

In rap tempo kiezen gemeenten voor een bestrating met speciale betonstraatstenen en betontegels, waarbij het regenwater langs extra brede voegen naar de bufferende funderingslaag onder de bestrating wordt afgevoerd. Op die manier verdwijnt het water snel van straat, maar kan het geleidelijk worden afgevoerd naar lozingspunten en/of infiltreren in de ondergrond zodat verdroging wordt voorkomen. De waterpasserende bestrating maakt ook in toenemende mate onderdeel uit van de rioleringsaanpak van gemeenten, waarbij wordt ontkoppeld, in casu het regenwater niet meer in het gemengde rioolstelsel wordt afgevoerd, maar apart wordt verwerkt. Dit voorkomt een zware belasting van de zuiveringsinstallaties, die dan alleen nog vuil afvalwater hoeven te behandelen. Een duurzame oplossing naar meerdere kanten toe.

Totale systeem

De fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen bieden de markt verschillende producten. Echter, niet alleen het product is belangrijk, maar juist het totale systeem en de gehele opbouw van het pakket. Nu deze systemen al verschillende jaren op de markt zijn en in de praktijk zijn getest, kan de conclusie worden getrokken dat ze prima functioneren. Samen met de gemeenten, die in de praktijk veel kennis verzamelen, worden de systemen waar mogelijk verbeterd. Zo zijn er typen betonstraatstenen ontwikkeld die door een speciale randprofilering voor zowel afdoende voegbreedte als voor stabiliteit van het wegdek zorgen. De voegbreedte met betonnen bestratingsproducten is sowieso ongekend groot en ligt tientallen procenten hoger dan (Duitse) richtlijnen voor het afvoerend vermogen van waterpasserende bestratingen. Ook kunnen de betonstraatstenen en betontegels in pakketten worden aangeleverd, zodat ze geschikt zijn voor machinaal straten, een verplichting bij nieuwe werken groter dan 1.500 m2. Uiteraard zijn de betonstraatstenen en betontegels in vele kleuren en formaten verkrijgbaar, passend bij het gewenste straatbeeld.

Waterbewust inrichten maaiveld

Met de oplossing binnen handbereik zullen veel gemeenten maatregelen treffen tegen wateroverlast op straat. Volgens de Stichting RIONED heeft 90% van de gemeenten last van wateroverlast, waarbij ook ruim 90% maatregelen voor bestaand gebied en nieuwbouw heeft gepland en ruim 70% inmiddels al heeft genomen. Daartoe behoort het waterbewust inrichten van het maaiveld. Overigens betekent dat niet alleen waterpasserende bestratingen, maar ook kiezen voor een ander straatprofiel. Zo kan van de straat een bak worden gemaakt door een laag profiel met aan weerszijden voldoende hoge trottoirbanden. De stoep was ooit een civieltechnische oplossing, maar is onder invloed van toegankelijkheid van stedelijke centra uit het straatbeeld verdwenen. Ook de voorgeschreven drempelhoogten van woningen is verdwenen uit onze bouwvoorschriften. Maar zulke zaken waren er niet voor niets. Terug dus naar dat straatprofiel zoals dat decennialang in Nederland functioneerde en minder vanzelfsprekend bestratingen op één niveau. Volgens Hugo Gastkemper, directeur van RIONED, geeft zo’n profiel wel hinder als de straat volloopt, maar het kan de schade helpen beperken. Af en toe hinder van water op straat moeten bewoners willen accepteren. Mits we de bevolking maar het hoe en waarom duidelijk maken, want hun acceptatie van water op straat lijkt juist af te nemen.

Regenbuien

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk die gemeenten kunnen inzetten als wapen tegen wateroverlast op straat door intensieve regenbuien. Het zou verstandig zijn om dat te combineren met een weloverwogen rioleringsbeleid. Jan Zuidervliet, Landelijk Coördinator Afvalwaterketen van Arcadis, stelt bijvoorbeeld dat gemeenten druk aan het afkoppelen zijn geslagen, mede omdat de rijksoverheid dat aangeeft, maar dat dit niet meteen de beste oplossing is. Hij spreekt van een denkfout om regenwater per se uit het gemengde riool te halen. Dat levert soms meer nadelen op dan voordelen. Zoals een toename van emissies in stedelijk gebied door dat afkoppelen. Als men toch afkoppelt dan via de zuiverende bodem. Een waterregulerende bestrating past prima in zo’n systeem. Maak bewuste keuzes in plaats van je als gemeente in slaap te laten sussen door modieuze maatregelen, zo waarschuwt hij. Dé goede manier bij afkoppelen lijkt door de bodem, omdat daarmee veel vuile deeltjes uit het regenwater worden gefilterd en gezuiverd. Bovendien vindt de afvoer vertraagd plaats, zodat er voldaan wordt aan de voorkeursvolgorde ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ uit Waterbeheer 21ste eeuw. Als men dat weet, kan men regenwater perfect door de bestrating laten lopen, bufferen in het funderingspakket en laten infiltreren in de bodem.
.

Alom kennis

Zwolle, Rotterdam, Nijmegen, Heiloo, Den Bosch, Deurne, Rotterdam, Uden, Weert, Papendrecht, Oss, Balk, Oud-Beijerland, het is een willekeurige, kleine greep uit gemeenten die onlangs voor waterpasserende bestratingen hebben gekozen. Recente projecten in Ede en Huizen bewijzen tevens dat men de jongste kennis inzet. Zo worden in Huizen ook kolken geplaatst in het straatprofiel met de waterpasserende betonstraatstenen om de meest extreme regenval op te vangen. In Weert werden de straten eerst tonrond aangelegd, waarbij vervuiling langs de trottoirbanden ontstond, later is men de straten vlak gaan leggen en nu zelfs hol. In Ede is gekozen voor een waterpasserende betonstraatsteen met relatief grote voegen. Door de gekartelde vorm van de stenen is toch sprake van een stevige bestrating. De brede voeg valt tevens visueel wat minder op. Wat doen blad en bloesem van bomen op zo’n bestrating? Hoe laten nutsbedrijven de bestrating achter? Welke tonrondte of holte is voldoende, want je wilt visueel ook een strakke straat maken? Wel of geen filterdoek, waarbij de kans op verstopping of afschuiven ontstaat. Allemaal zaken die ertoe leiden dat de gemeente voor de opgave staat een goede constructie te ontwerpen en gericht onderhoud te plegen. De gemeenten staan echter niet alleen voor dit vraagstuk: samen met de kennis van de fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen ( www.straategie.nl) zijn vandaag de dag goed functionerende waterpasserende bestratingen aan te leggen. Laat het maar plenzen...

 Dit artikel komt uit Bton

Deel dit artikel