Nieuws

Behoefte aan partnerschap

Mag je nieuwbouw gunnen aan een vooraf beperkt aantal marktpartijen? Omroep Flevoland meldde deze zomer dat de gemeente Lelystad voor haar toekomstige uitgiften van gronden voor woningbouw gaat werken met vaste partners als ontwikkelaars en bouwers. En zo zijn er vaker berichten te beluisteren die de meest gebruikelijke gang van zaken op zijn kop zetten.

Is in concurrentie aanbesteden wel altijd de beste methode? En is het houdbaar dat er bij aanbestedingen wel forse kosten worden gemaakt, maar daar niet altijd de voor de samenleving beste oplossing uitkomt? Of moeten we toch wel vasthouden aan het formeel-juridische kader van de klassieke aanbesteding?

Vertrouwen

In een recente blog op Ruimte + Wonen scherpt planoloog Co Verdaas (TU Delft) de discussie aan en oppert nieuwe omgangsvormen tussen overheid en ondernemers. Hij pleit daarbij voor aanbesteden in partnerschap.

Verdaas: “Iedere ervaren professional zal herkennen dat bij een succesvolle uitvoering van grotere en complexe projecten en dus ook bij gebiedsontwikkelingen het om veel meer gaat dan de beste offerte.”

“Het gaat ook om vertrouwen, het samen uit samen thuis principe, het bundelen van kennis en kunde, de bereidheid tussentijds afspraken bij te stellen op basis van voortschrijdend inzicht.”

Lees de hele blog van Verdaas op Ruimte + Wonen.

Op de foto boven nieuwbouwproject Spiegelgracht, Lelystad. 

Lees hier het nieuwsbericht van Omroep Flevoland over de uitgifte van gronden.Dit artikel komt uit Bouwgenootschap

Deel dit artikel