Nieuws

12 stations bekend voor extra fietsenstallingen

Op twaalf stations in Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle worden fietsenstallingen bijgebouwd. Op 12 december ondertekenden overheden en bedrijven het akkoord 'Fietsparkeren bij stations'.

De overheid betaalt 40 miljoen euro voor deze stallingen, gemeenten, provincies en vervoerregio’s investeren ook 40 miljoen.  Dit komt bovenop de 221 miljoen euro uit het programma Actieplan Fietsparkeren (2011), waarmee er met cofinanciering door decentrale overheden al 100.000 fietsparkeerplekken zijn gerealiseerd en er nog 43.500 bij komen.

60.000 stallingen

Bij de keuze voor deze twaalf stations is rekening gehouden met urgentie en of de verbouwing vóór 2020 gerealiseerd kan worden. Eerder dit jaar is al een beslissing genomen over toewijzing van geld voor de stallingen in Groningen, Delft en Den Haag Centraal. Samen met deze twaalf locaties, komen er in totaal 60.000 stallingen bij.

Bestaande stallingen

Behalve bijbouwen, zijn ook afspraken gemaakt over het beheer van bestaande stallingen. NS, ProRail en overheden gaan op zoek naar innovatieve oplossingen, zoals het tegengaan van ‘weesfietsen’. Ook behoort één dag gratis parkeren in de selfservicestallingen tot de opties.

De locaties voor de extra fietsenstallingen

Agenda 2021-2030

In de afspraken staat dat voor de periode 2021 – 2025 afspraken worden gemaakt om het tekort verder terug te brengen via besparingsmaatregelen, innovaties en extra financiele ruimte voor het resterende tekort aan plaatsen. In 2026 – 2030 zullen afspraken gemaakt worden over de aanleg, exploitatie, handhaving en beheer en onderhoud.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel