Nieuws

Inwoners Visvliet beslissen mee over openbare verlichting

De inwoners van Visvliet in de gemeente Zuidhorn praten deze maand over de openbare verlichting in hun dorp. Tijdens de informatieavond in ’t Bartoleshûs wordt uitleg gegeven over een proefproject waarbij de inwoners zelf bepalen wat zij met de huidige verlichting willen.

Inwoners Visvliet beslissen mee over openbare verlichting


Wethouder Stol: “Via dit project worden de bewoners van Visvliet betrokken in de wondere wereld van de openbare verlichting. Hiermee willen we komen tot openbare verlichting die past bij de wensen van het dorp en de mogelijkheden van de gemeente. Voor Noord-Nederland is dit een uniek project.”

Proefproject

De gemeente Zuidhorn heeft samen met de provincie Groningen en Plaatselijk Belang Visvliet een proefproject opgezet. De inwoners mogen zelf bepalen hoe zij verder willen gaan met de huidige verlichting in het dorp. Deze verlichting voldoet op een aantal plaatsen in het dorp niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wil de gemeente met de inwoners van Visvliet bekijken waar verlichting nodig is. Binnen dit project komen de proceskosten voor rekening van de provincie Groningen en betaalt de gemeente Zuidhorn de realisatiekosten.

Panel

Voor het project wordt een panel gevormd van inwoners. Dit panel krijgt een opleiding op het gebied van openbare verlichting. Hierna brengen de inwoners zelf de gewenste verlichting in kaart. Met de randvoorwaarden van de gemeente Zuidhorn en provincie Groningen (zoals veiligheid, lichtvervuiling, energieverbruik en budget) brengt het panel een advies uit. Naar aanleiding van dit advies wordt de openbare verlichting in het dorp aangepakt.

 

Deel dit artikel