Nieuws

Kijken met de gebruikersblik tijdens de eerste masterclass Prettige Plekken

Een enthousiaste en gemêleerde groep kwam 9 februari in Utrecht bijeen voor de allereerste masterclass ‘Prettige Plekken’. Tijdens deze masterclass, onder leiding van Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, de auteurs van het handboek, leerden de deelnemers door ‘de bril van de gebruiker’ te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte en welke voordelen dat oplevert.

’s Ochtends stond de theorie centraal. Met verhelderende voorbeelden werd duidelijk wat een plek nu eigenlijk prettig of onprettig maakt. Na de goed verzorgde lunch werd de theorie in praktijk gebracht tijdens de schouw. Verschillende locaties in Utrecht werden geanalyseerd aan de hand van de vier V’s: verblijf, verplaatsing, veiligheid en variatie. 


Na de wandeling was er ruimte om eigen casussen te bespreken.


“De masterclass heeft mij geleerd om met een andere blik naar de openbare ruimte te kijken: de gebruikersblik”


Masterclass gemist? Geen paniek!

Data:    

Donderdag 23 maart 2017 in Utrecht (VOL)

Dinsdag 2 mei 2017 in Utrecht

 

Docenten: Drs. Rosemarie Maas (planologe) en Ing. Kyra Kuitert ®RCE (tuin- en landschapsontwerper en CPTED-adviseur)


Bij deze masterclass krijgt u een exemplaar van het handboek van Prettige Plekken cadeau (t.w.v. € 49,50).

 

Voor wie is de masterclass Prettige Plekken bedoeld?

Landschapsarchitecten | Stedenbouwkundigen | Toeleveranciers | Belangenverenigingen | Kennisinstituten | Onderwijsinstellingen | Advies- en ingenieursbureaus | Beleids- en beheermedewerkers

Klik
hier voor meer informatie en meld u aan. 

Deel dit artikel