Nieuws

Vanaf 2016 betaald parkeren op terrein Energiehuis

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht stelt aan de raad voor vanaf 1 januari 2016 betaald parkeren in te voeren op het Energiehuisterrein in Dordrecht, conform hetgeen in de parkeervisie voor het gebied rond het Energiehuis is voorzien.

Het gebied Energiehuis en omgeving is in ontwikkeling. Voorzieningen zoals het Energiehuis, Schouwburg Kunstmin, Villa Augustus en straks de bioscoop zorgen voor meer bezoekers aan dit gebied. Voor deze bezoekers moet voldoende parkeergelegenheid zijn. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de parkeerdruk verschuift naar de omliggende (woon)wijken. Hiervoor biedt het raadsvoorstel kaders en voorstellen.


In de visie stelt het college voor het parkeertarief op het Energiehuisterrein lager te maken dan de tarieven in nabijgelegen woonwijken waar al parkeerregulering geldt. Het parkeertarief in de parkeergarage is weer lager dan het tarief op het parkeerterrein. Zo wordt het aantrekkelijker om in de garage te parkeren en vermindert de druk op het terrein en de omgeving.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel