Nieuws

Focus publieke laadinfra verschuift naar professionalisering

Net als in voorgaande jaren, zet kostendaling van publieke laadinfrastructuur verder door. Daarom moet de focus nu verschuiven naar professionalisering van de markt. Dat blijkt uit de Kostenbenchmark 2017 van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.

Uit de benchmark blijkt dat de eenmalige kosten, ten opzichte van uitgangsjaar 2013, in 2017 met bijna 35% zijn afgenomen. De verwachting is dat deze trend tot 2020 doorzet, inclusief de toename van het verbruik (kWh) per laadpaal per dag.De eenmalige en periodieke kosten zullen daardoor in 2020 tot 40% dalen.

Volwassen worden

Het reduceren van de kosten was  de afgelopen jaren een belangrijk aandachtsgebied. Maar om verdere ontwikkeling van de markt te faciliteren, moet de markt nu professionaliseren. Daarom introduceert NKL het volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer. Bekijk ook het schema met details.

 

Met behulp van het model kan de markt vanuit negen perspectieven worden beoordeeld. Het huidige niveau en het ambitieniveau voor 2020 zijn zo in kaart gebracht. Naast aandacht voor kostenreductie, is aandacht voor de eindgebruiker, de beschikbare kennis en processen van aanvraag tot beheer.

 

Het model helpt het niveau van volwassenheid op zowel individueel als op marktniveau bepalen. Overheden en marktpartijen kunnen op basis van het model vaststellen op welke dimensies zij de komende jaren moeten inzetten. U kunt ook uw eigen model uittekenen.

Over de Kostenbenchmark Publiek Laden

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) voert jaarlijks, samen met overheden, kennisinstituten en markpartijen, een Kostenbenchmark Publiek Laden uit.

 

Download hier de Kostenbenchmarkt Publiek Laden 2017.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel