Nieuws

Burgers Veluwse dorpen gaan openbare ruimte beheren

Het gemeentebestuur van de gemeente Oldebroek maakt werk van de invoering van een Burgerbegroting. Samen met de dorpsgroepen wil het college bezien welke taken de samenleving in het beheer van de openbare ruimte kan oppakken.

Burgers Veluwse dorpen gaan openbare ruimte beheren

 

Het college zal voor het beheer van de openbare ruimte de financiële middelen overdragen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel wil de gemeente als eerste de dorpsgroepen van Oosterwolde en ’t Loo betrekken bij het starten van pilot-projecten.
 

Meedenken en meebeslissen

Bij een burgerbegroting kan de samenleving zelf meebeslissen in de besteding van financiële middelen voor het beheer van de leefomgeving en het (her)verdelen van middelen naar andere onderdelen in de openbare ruimte. In overleg met een aantal dorpsgroepen wil de gemeente nadenken over een passende werkwijze en bepalen welke beleidsterreinen het meest geschikt zijn voor deze vorm van zelfregie.
 

Grotere rol voor samenleving

Burgemeester Hoogendoorn: “De gemeente wil een grotere rol geven aan de samenleving bij het in stand houden van hun leefomgeving en de sociale voorzieningen. De dorpen spelen daarbij een belangrijke rol. Samenleven gebeurt immers in de dorpen. Daarom willen we dorpsgroepen intensief betrekken bij het nadenken over en het uitproberen van een werkwijze voor de besteding van middelen in de leefomgeving.”
 

Oosterwolde en ’t Loo als pilots

De dorpsgroepen uit Oosterwolde en ’t Loo worden betrokken bij het uitvoeren van pilot-projecten. Uit eerdere gesprekken tussen gemeente en dorpsgroepen blijkt dat de bereidheid en wens om mee te werken hier zeker aanwezig is. De pilots vormen de opmaat voor het werken met een burgerbegroting in alle kernen en voor de hele fysieke (openbare) leefomgeving. In de loop van volgend jaar wil de gemeente ook met voorstellen komen om de rol van de samenleving bij de inzet van middelen in het sociale domein te vergroten.

Bron: Veluweland

 

 

Deel dit artikel