Nieuws

Den Haag krijgt een natuurinclusieve woontoren

De Binckhorst Trekvlietzone in Den Haag wordt volgend jaar verrijkt met een 115 meter hoge woontoren. VORM won met het plan Binck Blocks de ontwikkeltender en LEVS architecten maakte het ontwerp voor deze innovatieve woontoren.

LEVS tekende samen met FLUX Landscape Architecture. Laatstgenoemde tekende voor natuurinclusiviteit binnen het project. Binck Blocks gaat fungeren als entree van de nieuwe wijk Binckhorst. Het ontwerp is een gestapeld stukje stad met uiteenlopende woontypologieën die in zes buurten geclusterd zijn. Het gebouw heeft een innovatief, creatief en rauw randje en daarnaast hoge circulaire ambities. Het is daarmee een toren die een duidelijk signaal geeft dat je straks duurzaam kunt wonen in het nu nog vrij monotone bedrijvengebied.

Geschikt wonen voor iedereen

Bij het ontwerp is uitgegaan van een verticale, heterogene stad. Het gebouw bevat nieuwe woontypologieën die aansluiten bij de stedelijke groei en transformatie. De stad bestaat uit verschillende buurten die een veilige en vertrouwde woonomgeving vormen. Mensen leven er samen en kennen elkaar. De straat, het plein, het buurtparkje en de kroeg zitten om de hoek en bewoners identificeren zich met deze plekken.

Elke buurt een eigen identiteit

Een toren wordt vaak een anoniem volume, gezien als ongeschikt voor gezinnen, geassocieerd met sociale eentonigheid en een gebrek aan typologische variatie. Binck Blocks laat zien dat het ook anders kan. Het is een woontoren waarin juist het hele spectrum van stadsbewoners een plek krijgt. Het gebouw wordt opgedeeld in herkenbare ruimtelijke volumes. Elk volume beschikt over specifieke collectieve plekken, zoals een dakterras, een speelpark of een stadsbalkon. Zo ontstaan verticale buurten met een grote verscheidenheid aan woontypologieën en een eigen identiteit, waardoor het ontwerp verschillende doelgroepen aanspreekt.


Kleinschalig wonen

Iedere buurt omvat om en nabij de dertig woningen. Iedere buurt beschikt over een eigen karakter. Deze combinatie zorgt voor hechte en kleinschalige woongemeenschappen. De Binckbuurt verbindt op straatniveau de omgeving met de toren; in de daarboven gelegen Parkbuurt is urban farming op het dak van de aangrenzende parkeergarage het centrale thema. In de Duinbuurt staat de rust en historie van de Trekvliet in het middelpunt. De Werkbuurt heeft een stadsbalkon met uitzicht op het metropolitane centrum van Den Haag. In de Speelbuurt bepalen gezinnen het beeld.

Hergebruik

Alle woningen liggen aan de drie lagen hoge binnenstraat waar kinderen de gelegenheid hebben buiten te spelen. Bijzonder hier is het hergebruik van de spiltrap, die afkomstig is uit het gebouw van Sociale Zaken. Tenslotte bevat de Kroonbuurt lofts met extra verdiepingshoogte en woning-brede puien. In de Kroonbuurt is het metropolitaan wonen pur-sang. In de hoogstgelegen Kroon kunnen bewoners elkaar ontmoeten in een collectief dakpark. Speels gestapelde metalen volumes met een menie-rode kleur typeren de toren en verwijzen naar de stalen bedrijfsgebouwen langs de Haagse Trekvliet. LEVS heeft voor alle gevels één modulair systeem ontworpen met een rationeel grid van aluminiumprofielen. De overgang tussen de buurten wordt benadrukt door een verdubbeling van de profielen en het verspringen van de volumes, waardoor een dynamisch gebouw met happen en gaten ontstaat. 

Demontabel en circulair

De overstekken worden opgevangen met expressieve constructieve elementen. Op maaiveldniveau zetten robuuste schuine staalprofielen de toren op de grond. Hier heeft de toren en commerciële invulling met een blurring zone waar bewoners en buurt elkaar kunnen ontmoeten. De plint is uitnodigend transparant en versmelt de toren met de omgeving, zowel programmatisch als architectonisch. De hele gevel is demontabel en daardoor voorbereid op een circulaire toekomst.


Landschap als machine

Door natuur te benaderen in natuurlijke symbiose met de stad ontstaan kansen voor een nieuwe inrichting, waarin ecologische kringlopen worden gevormd. Deze kansen worden in Binck Blocks benut door in de collectieve ruimtes, gevels en balkon ruimte voor flora en fauna te bieden. Hierdoor wordt de natuur letterlijk het gebouw ingetrokken. Een aspect in het natuurinclusieve ontwerp is 'het landschap als machine'. Zo wordt in het gebouw regenwater opgevangen en gebruikt om het groen te onderhouden.

Groen voor luchtkwaliteit en tegen hittestress

Het groen verbetert ook de luchtkwaliteit en verlaagt de hittestress in de zomer. Voor de biodiversiteit wordt het gebouw beschouwd als een ecosysteem. Vogels, vlinders en insecten nestelen zich in groene schuilplekken tot een hoogte van maximaal vijftig meter. Voor hoogtespecialisten als de gierzwaluw slaat begroeiing in de vorm van stapstenen een brug naar boven. Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel