Nieuws

Overijssel wil alle schoolpleinen groen hebben in 2025

De Overijsselse gemeenten Hellendoorn, Oldenzaal en Enschede zijn tijdens de inspiratiebijeenkomst 'Gemeenten gaan voor groen' officieel bekend gemaakt als eerste partnergemeenten Groene Schoolpleinen.

Middels deze overeenkomst gaan deze gemeenten samen met de provincie aan de slag met groene en gezonde speelplekken voor alle kinderen binnen hun gemeente. "Een groen schoolplein heeft een positief effect op de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen", benadrukt gedeputeerde Ten Bolscher. "Er zijn minder ruzies, meer uitdagingen en meer educatieve mogelijkheden."


De provincie heeft als doelstelling dat alle Overijsselse scholen in 2025 groen zijn. Scholen kunnen momenteel nog subsidie aanvragen voor een groen schoolplein. In het afgelopen jaar hebben 80 scholen deze stap ondernomen. Er kan maximaal 10.000 euro per school aan subsidie worden verkregen. 


Provincie Overijssel wil graag met meer partnergemeenten aan de slag om de doelstelling van groene schoolpleinen te bereiken. Een partnergemeente draagt bij aan gemeentelijke opgaven rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, onderwijs, welzijn en gezondheid. Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel