Nieuws

Assen zet in op aantrekkelijke binnenstad met fikse beleidsrevisie

Het parkeerbeleid van de gemeente Assen is sinds 1 januari 2015 behoorlijk veranderd, ten gunste van een aantrekkelijke, bereikbare en leefbare binnenstad; een duidelijke wens van de gemeente én de middenstand. Zo is het straatparkeren aanzienlijk duurder geworden en is de parkeerduur op de meeste plekken gereduceerd tot maximaal 30 minuten, terwijl het dagtarief in de zeven gemeentegarages juist is gedaald. “De parkeergarages werden niet intensief genoeg gebruikt”, aldus wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen. “Bovendien kampt het parkeerbedrijf met tekorten. Maar bovenal vonden we het belangrijk om in samenspraak met de ondernemers nieuw beleid te formuleren.”

Het parkeerareaal bestaat uit 2500 parkeerplaatsen in de zeven garages, 900 plaatsen in de binnenstad en nog eens 600 plaatsen op het Veemarktterrein. Ook al is de parkeerduur op straat verkort; de tijden voor betaald parkeren op straat zijn juist uitgebreid. Ook zal het parkeertarief van 2 euro per uur geleidelijk oplopen naar 2,40 euro per uur in 2018. Het tarief in de parkeergarages is van 2 euro per uur gereduceerd tot maximaal 6 euro per dag. Bovendien kunnen werknemers in de binnenstad tegen een aanzienlijk goedkoper abonnement in de parkeergarages terecht. Het Veemarktterrein waar men tot voor kort gratis kon parkeren , is per 1 januari ook betaald parkeren geworden. Hier geldt een tarief van 1,30 euro per uur met een maximum van 5 euro per dag. “Daarbij hebben we met de ondernemers de afspraak gemaakt dat ze kortingskaarten voor de parkeergarages aan klanten kunnen aanbieden, wat een positief signaal aan je bezoekers geeft”, stelt Vlieg. “Vooral supermarkten maken hier vooralsnog gebruik van. We hopen dat andere ondernemers dit voorbeeld de komende tijd gaan volgen.” 


Veranderingen blijven niet onopgemerkt

Het parkeerbeleid is tot stand gekomen in overleg met diverse partijen, waaronder de middenstand in de binnenstad. De ondernemers hebben in de voorbereidingsfase aangegeven in te kunnen stemmen met de maatregelen zoals die met ingang van 1 januari zijn ingevoerd. De veranderingen in het parkeerbeleid zijn bij de Assenaren echter niet onopgemerkt gebleven; op social media wordt geklaagd over een leeggelopen Veemarktterrein en uitwijkgedrag naar de omringende woonwijken. Ook wordt een grote toename van parkeerders gesignaleerd op het parkeerterrein bij het NS Station en het Wilhelmina Ziekenhuis, met als gevolg minder bezoekers in de binnenstad. We verifiëren de ‘geruchten’ bij de wethouder. “We houden de gevolgen van het nieuwe  beleid scherp in de gaten. We zijn voortdurend tellingen aan het uitvoeren en blijven goed luisteren naar de gebruiker”, antwoordt Vlieg. “Bij de gemeente komen echter weinig klachten binnen en ik heb het idee dat mensen beginnen te wennen aan de nieuwe situatie. We hadden mogelijk uitwijkgedrag bij het invoeren van betaald parkeren op het Veemarktterrein wel als een reëel risico gesignaleerd. Hierop anticiperend is de mogelijkheid gecreëerd versneld vergunningparkeren in te voeren in de omringende woonwijken. Maar tot dusver lijkt dit niet nodig.” Toch heeft er inmiddels een aantal kleine aanpassingen plaatsgevonden. Zo is de korte parkeerduur in de binnenstad op bepaalde plekken niet praktisch gebleken; bijvoorbeeld bij de plaatselijke muziekvereniging. Telkens de repetitie moeten onderbreken om de parkeermeter bij te moeten vullen is natuurlijk niet wenselijk. Daarom is hier de parkeerduur verruimd tot 3 uur. Ook is de gemeente begonnen met het uitgeven van parkeervergunningen op het Veemarktterrein voor ondernemers in de binnenstad, om het parkeren gemakkelijker te maken.


Evaluatie

De gemeente Assen heeft besloten een jaar de tijd te nemen om te kunnen bepalen of het beleid de gewenste vruchten afwerpt. “Logischerwijs hebben veranderingen tijd nodig en bovendien krijgen we op deze manier een goed beeld, omdat we bijvoorbeeld het parkeergedrag van alle seizoenen in kaart kunnen brengen”, onderbouwt Vlieg. Om nog meer in te zetten op een aantrekkelijke binnenstad, wordt er hard gewerkt aan een nieuw station. “Eind dit jaar moet het oude station zijn vervangen door een tijdelijke situatie. Daarna zal het nog zo’n anderhalf jaar duren voordat het nieuwe station klaar is. Ook hier wordt ingezet op een leefbare buitenruimte. Zo wordt er een grote ondergrondse fietsparkeergarage gerealiseerd.”Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel