Nieuws

Utrecht gooit groen in de strijd tegen klimaatperikelen

Utrecht wil vergroenen om de stad beter weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat staat in het Groenprogramma voor de komende vier jaar.

“Wij willen de stad beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik”, zegt wethouder Kees Geldof, verantwoordelijk voor onder andere het groen in Utrecht. “Het onlangs geopende park De Groene Kop, bij de Eykmanlaan is daar een goed voorbeeld van. Het is een belangrijk en openbaar toegankelijk groengebied, én het park dient tevens als wateropvang.”

 

Diverse groene projecten staan op stapel om die ambitie luister bij te zetten. Dit jaar worden onder meer ter hoogte van de Hogelanden (Vechtoever) circa duizend vierkante meter groen en circa twintig bomen toegevoegd, samen met de herinrichting voor fietsers. Verder wordt de groene oever langs de Minstroom aan de Rembrandtkade dit jaar hersteld, waar de tijdelijke parkeerplaatsen worden opgeheven.

 

Voor Maarschalkerweerd heeft de gemeente samen met betrokken bewoners, gebruikers en directe belanghebbenden een uitvoeringsagenda opgesteld om de groene kwaliteit te versterken. Op het landgoed Oud Amelisweerd start het herstel van het ‘Engels werk’ en waarmee de toekomstvisie van de landgoederen wordt afgerond. Bij het ‘Engelse werk’, worden beplanting, paden en bruggen hersteld. De bijzondere bruggen worden voorzien van een motief uit het historische behang in het landhuis van Oud Amelisweerd. 

Natuurwaardenkaarten

Nieuw zijn de natuurwaardenkaarten om op stadsniveau het ecologisch netwerk te verbeteren en leefgebieden beter te laten functioneren. Die kaarten laten per wijk zien waar beschermde, Utrechtse soorten en hun leefgebied voorkomen.Dit artikel komt uit GroenEffect

Deel dit artikel