Nieuws

DDA nomineert grindbermen

Dutch Design Award nomineert grindbermen Apeldoorn De finalisten van de Dutch Design Awards zijn bekend. De typische grindbermen die de gemeente Apeldoorn vanuit historisch oogpunt terugbrengt in het straatbeeld zijn genomineerd in de categorie Ruimtelijk Publiek Exterieur.

DDA nomineert grindbermen

 

Herkenbare identiteit


De afgelopen jaren is het beleid voor de openbare ruimte in Apeldoorn meer de nadruk komen te liggen op het versterken en zichtbaar maken van die onderdelen die echt bepalend zijn voor de identiteit van Apeldoorn. Grindbermen zijn zo’n onderdeel van de openbare ruimte die als “typisch Apeldoorns” bestempeld kunnen worden.

Eerste vormen van verharding


Samen met de beken en sprengen, het lanenstelsel van het Loo en de `huuskens` zijn grindbermen onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van de Gelderse stad. Grindbermen waren de eerste vormen van verharding langs belangrijke wegen en vormden jarenlang een samenhangende structuur in en tussen de Veluwse dorpen. Na de tweede wereldoorlog zijn veel grindbermen echter verdwenen als gevolg van de toenemende autodruk en de opkomst van trottoirs.

Structuur en beheer


Van een samenhangende structuur was al lang geen sprake meer. Verspreid over het grondgebied van Apeldoorn liggen nog wel restanten die van elkaar verschillen in technische opbouw, onderhoudsstaat en functie. Het totale areaal bedraagt op dit moment circa 93.000 m2, waarvan 90% wordt beheerd door de gemeente en de rest door aanwonenden.

Straatvernieuwing


De gemeente heeft in veel buurten grindbermen aangelegd wanneer straatvernieuwing aan de orde was. Onder andere in De Badhuisweg, Soerenseweg, 2e Wormenseweg en de gerestaureerde Metaalbuurt is de grindberm in oude glorie herrijzen. De Schuttersweg had al grindbermen maar daar zijn nog vele meters die eerst uit stoepen bestonden, aan toegevoegd.

Discussie toegankelijkheid


Ondanks de mooie uitstraling zijn de grindbermen wel een punt van discussie vanwege de (on)toegankelijk van de ondergrond. Zo melden ouderen, volgens een artikel in De Stentor, dat zij moeite hebben om met een rollator of stok de paden te betreden. “Ik vind de grindbermen echt waardeloos”, zegt mevrouw H. Oosterwijk in dat artikel. De 85-jarige vrouw woont aan de parallelweg en voelt zich nu verplicht met haar stok - op het asfalt te wandelen waar ook auto's rijden. “In het grind durf ik niet, ik ben bang dat ik val.'' Gemeentewoordvoerder Arnoud van de Steen reageert aan het adres van de Stentor: “Toch zijn die grindbermen om op te lopen. Ook met een stok of rollator moet dat lukken. Door de matten eronder zijn die grindbermen vlak en stevig genoeg.''

Dutch Design Award


De Dutch Design Awards hebben als doel de ontwerpers in het spotlicht te zetten én om het brede publiek een groter bewustzijn te geven van de mogelijkheden en waardecreatie van design. Dit voegt toe aan de toppositie die Nederlandse vormgeving de laatste jaren heeft veroverd, in binnen- en buitenland. In totaal worden op 23 oktober tijdens de feestelijke awardshow 17 Dutch Design Awards uitgereikt. De winnaars worden gekozen door een internationale jury.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel