Nieuws

Realisatie natuurlijke speelplek in Zutphen

Bij de Bourgonjetoren/Bult van Ketjen in Zutphen wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van een natuurlijke speelplek. Bewoners van de binnenstad zijn mede verantwoordelijk voor het ontwerp van de speelplek. De eerste fase is inmiddels gereed, over enkele weken moet de speelplek af zijn.

Het initiatief en de wensen van de buurt sluiten aan bij het beleid van de gemeente Zutphen om natuurlijke speelplekken te stimuleren. Om de wensen in kaart te brengen hebben de kinderen eerst proefgespeeld op andere locaties in Zutphen, aan de Praebsterkamp en het Hugo de Grootplantsoen. Ook zijn enkele brainstormsessies gehouden.


Ontwerp

Op het zuidelijke deel van de speelplek is reeds een verdiept voetbalveldje gerealiseerd. Momenteel krijgt het gras enkele weken de tijd om te groeien, waarna het veldje bespeelbaar is. Bij het veldje worden nieuwe struiken geplant. In het parkachtige deel van de speelplek wordt een waterspeelelement in de vorm van een fontein geplaatst, althans, daar voorziet het ontwerp in. Of dit element ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd is afhankelijk van het beschikbaar komen van budget.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel