Nieuws

Nieuwe kwaliteitsstandaard voor straatbaksteen

Er is een nieuw kwaliteitslabel rondom de maatvastheid van gebakken straatstenen, geïntroduceerd door fabrikant Bylandt in samenspraak met certificeringsinstantie KIWA. Middels het ‘EQ+’ label krijgen opdrachtgevers de mogelijkheid een kleinere maatspreiding voor straatbakstenen als eis toe te voegen aan openbare bestekken. EQ+ is een toevoeging op KOMO-kwaliteit A4-12.

Minder maatverschil

Sinds jaar en dag is KOMO-kwaliteit A4-12 de standaard in de markt voor straatbakstenen. In de certificering heeft ‘4-12’ betrekking op de spreiding in het volumepercentage wateropname, terwijl de ‘A’ onder andere staat voor de maximaal toegestane maatspreiding in een steekproef; 9 mm. Bij kwaliteit A4-12 bestond reeds de mogelijkheid een extra kwaliteit rondom de maatspreiding mee te geven, de zogenoemde ’E’ kwaliteit met een spreiding van maximaal 6 mm. Echter, de nieuwe classificatie ‘A4-12 EQ+’ legt de lat nog hoger en stelt een maatspreiding van maximaal 5 mm als eis.
 

Beter mechanisch bestraten

Bylandt bezit als enige straatbaksteenfabrikant een certificering op grond van de MVO-prestatieladder en loopt daarmee voorop als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Die voortrekkersrol wil de fabrikant ook vervullen in de kwaliteit van het gebakken product. “Kijk bijvoorbeeld naar het mechanisch verwerken van straatbaksteen, dat neemt alsmaar toe. Een maatvast product is hierbij van wezenlijk belang”, zegt Theo van Baal, Algemeen Directeur. “Straatbaksteen is en blijft een natuurproduct, waardoor enige maatspreiding altijd aan de orde zal zijn. Maar dat betekent niet dat we onze ogen mogen sluiten voor de nieuwste ontwikkelingen. En die ontwikkelingen voor een hogere kwaliteitsstandaard beschouwen we daarom als onze opdracht.”

Deel dit artikel