Nieuws

Tweede BouwCirculair Congres zoekt de verbreding op

Ruim 150 mensen richtten begin oktober in het Floragebouw in Boskoop hun vizier op de circulaire economie. Hier vond het tweede BouwCirculair Congres plaats. Waarom het zo belangrijk is om op een andere manier om te gaan met grondstoffen, maakte dagvoorzitter Atto Harsta tijdens zijn openingswoord duidelijk. “We volgen drie sporen - energie, grondstoffen en gezondheid – maar we bevinden ons nog in de transitiefase. Systemen staan nog naast elkaar, en - nu we de verbinding te zoeken - merken we dat de drie transitiesporen elkaar ook kunnen verstoren.”

Afwachten is echter geen oplossing, we moeten concrete stappen zetten, bleek uit de woorden van de andere sprekers. Elphi Nelissen schetste een beeld van de toekomst, terwijl Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn, oog had voor de dagelijkse praktijk.

Het spits werd afgebeten door Atto Harsta. “De belangen in de energiesector zijn groot en we strijden om grondstoffen. Daarnaast – we noemen het nog niet vaak – willen we gezond oud worden door preventief te handelen en niet curatief. Ook dat is een belangrijk aspect waar we in de bouw de komende jaren rekening mee moeten houden. Negentig procent van de tijd zitten we namelijk binnen; de kwaliteit van het binnenklimaat moet drastisch verbeteren. Zowel de gebruiker als onze kwetsbare natuur horen het uitgangspunt te zijn bij alles wat we bouwen. Maar door met elkaar de balans te zoeken en samen te groeien in dit evolutieproces, kunnen we een nieuw volwassen ecosysteem creëren.”

Betrokken

Met die woorden in gedachten vertrokken de ruim 150 deelnemers naar deelsessies. Wat daarbij opviel was de betrokkenheid van iedereen, de grote inbreng van de toehoorders én de wil om van elkaar te leren. Want vragen waren er voldoende, maar gelukkig ook antwoorden. Antwoorden, waar de spreker na de pauze, Elphi Nelissen, ook grote belangstelling voor heeft. De voorzitter van de Agenda circulaire bouweconomie plaatste een oproep. “Help ons om de doelen van de circulaire bouwagenda te realiseren. Zijn er zaken die interessant zijn om te weten, stel ons op de hoogte, want we willen van de markt leren. Tussen 2018 en 2050 gaan we een grote omslag maken, nieuwe manieren vinden om samen te werken zodat we in 2050 circulair bouwen.” Dat zal met tussenstappen gaan, maar het basiskamp moet in 2023 opgezet zijn. “Dat is geen idealisme, maar noodzaak”, legt ze uit.

Kansen

“Natuurlijk zijn er risico’s verbonden aan de nieuwe bouweconomie, maar ik zie ook kansen”, vervolgt Nelissen. “Het BTIC (BouwTechniek en InnovatieCentrum) is een nieuw orgaan onder de vlag van de Bouwagenda en opgericht met de steun van vier ministeries. Samen proberen we de kennisontwikkeling op gebied bouw en techniek te stimuleren.” Aandachtspunten zijn daarbij onder andere: circulair bouwen onderdeel maken van het onderwijs, de oprichting van het kennisinstituut voor circulair bouwen, internationale positionering en samenwerking én het doorontwikkelen van uniforme meetmethoden. “Zo werken we toe naar een bouwsector die in 2050 vrij is van CO2-emissie en in 2030 de helft minder CO2 uitstoot.”

Verantwoordelijkheid

Nelissen weet dat een heel nieuwe mindset noodzakelijk is, maar benadrukt ook dat de bouwsector zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “De bouw- en infrasector heeft grote invloed op de inrichting van de circulaire economie. De sector is in Nederland verantwoordelijk voor de helft van de grondstofgebruik, 40 procent van het energieverbruik, 30 procent van het watergebruik én is verantwoordelijk voor 35 procent van de CO2-uitstoot. Als deze sector het roer omgooit, heeft dat grote invloed op de hele Nederlandse economie.”

Lef tonen

Wachten tot morgen is geen optie, blijkt ook uit de woorden van Liesbeth Spies. “Gisteren (9 oktober) is de Nederlandse staat in hoger beroep veroordeelt omdat zij te weinig doet tegen de klimaatverandering en de korte termijnplannen onvoldoende zijn om de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. De oud-vicepresident van de Verenigde Staten, Al Gore, hield ons in An Inconvenient Truth al voor dat we makkelijk naar 2050 kunnen kijken, want het is nog zo ver weg. Maar is dat ook zo?” Volgens Spies niet. “In Alphen aan de Rijn wonen 110.000 mensen, duurzaamheid is een thema waar nu mee aan de slag willen en moeten gaan. Niet alleen de energietransitie, maar ook mobiliteit en landbouw hebben onze aandacht. Dat kunnen we echter niet alleen en daarom werken we samen met omliggende gemeenten zodat we concrete vragen kunnen formuleren.”

Daarnaast wijst Spies erop dat in haar gemeente ook specifieke problemen kent. “In onze gemeente hebben we te maken hebben met bodemdaling. Oplossingen hiervoor vinden kan alleen door kennis te delen, samen te werken met ondernemers, onderzoeksinstellingen en andere overheden. En, we moeten lef tonen en openstaan voor innovaties. Zoals bijvoorbeeld in Hazerswoude-dorp. Hier is schuimglas gebruikt als wegfundering; een lichtgewicht materiaal om verhoging van wegen te realiseren. We hopen dat deze ontwikkeling ons verder brengt in de strijd tegen de bodemdaling.”Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel