Nieuws

Trailerparking voor inperking voertuigverliesuren

Het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) start een proefproject met een gemeenschappelijke trailerparking. Op deze parking, gelegen in de Antwerpse haven, zullen 11 deelnemende transportbedrijven hun al dan niet geladen trailers achterlaten als ze in een file dreigen terecht te komen. Het proefproject duurt 12 maanden en moet aantonen in welke mate dergelijke trailerparkings kunnen bijdragen tot het inperken van voertuigverliesuren binnen de transportsector.

Jaarlijks verliest een Belgisch transportbedrijf gemiddeld 335 uren per trekker doordat vrachtwagens vast staan in de file. Deze files bevinden zich op de gekende punten op het wegennet maar ook in wachtrijen bij verladers, ontvangers of terminals. Met een economische waarde van 50 euro per uur, betekent dit een verlies van 16.750 euro per trekker per jaar. De sector is dan ook naarstig op zoek naar oplossingen. Samen met het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) wordt er bekeken welke bedrijfseconomische meerwaarde gemeenschappelijke trailerparkings kunnen bieden. 


“Een gemeenschappelijke trailerparking is een bewaakte parking, gelegen langs een filegevoelig traject”, legt
Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM uit. “Geladen of lege trailers of chassis kunnen er tijdelijk gestald worden zodat flexibel omgesprongen kan worden met laad- en lostijden, congestie en wachtrijen. Zo kunnen een pak verliesuren vermeden worden.”


De trailerparking is gelegen in de Ordamstraat in de Antwerpse haven, een gebied waarrond transportbedrijven dagelijks hinder ondervinden van files en waar heel wat wachttijden bij verladers en terminals zich voordoen.


“We willen de wegvervoerder de mogelijkheid bieden om zijn transport te optimaliseren. Niet alleen wordt er bespaard door het verminderen van de verliesuren door files, ook onnodige lege ritten kunnen opgevangen worden door samen te werken met andere bedrijven. Bovendien stelt dit de transportbedrijven in staat om proactief in te spelen op de kilometerheffing die in april 2016 wordt ingevoerd”, voegt Valgaeren
toe. 


Grenzeloze logistiek

Het proefproject “gemeenschappelijke trailerparkings” bouwt verder op de resultaten van een onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg in het kader van het Europese project “Grenzeloze Logistiek”. Dit onderzoek resulteerde in een Masterplan dat beschrijft hoe een gemeenschappelijke trailerparking er kan uitzien en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden.

 

Meer informatie vindt u op http://www.vim.be/projecten/gemeenschappelijke-trailerparkingsDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel