Nieuws

België gaat CO2-doelstelling lang niet halen

Met de maatregelen die ons land nu neemt, gaat de uitstoot van broeikasgassen niet dalen, maar juist stijgen.

De meest opvallende cijfers rondom de doelstellingen zijn afkomstig van de overheden zelf, schrijft de Standaard. Er is een rapport verschenen van de Belgische klimaatadministraties. Dit rapport bevat de verwachtingen van België op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen voor de periode tussen 2016 en 2035. Europa verplicht haar lidstaten daar jaarlijks verslag van uit te brengen. 


De recentste prognose, die de Standaard in mocht zien, laat zien dat België de doelstellingen nog lang niet heeft bereikt. Sterker nog: met de maatregelen die nu genomen zijn, zal de uitstoot zelfs stijgen in plaats van dalen. Het gaat in dit geval om een stijging van 115,8 miljoen ton CO2-equivalent naar 124,2 ton. Dit is een stijging van acht procent.

Oplossingen

Vorig jaar hebben verschillende regeringen allemaal wel een energie- en klimaatplan opgesteld. Deze plannen draaien de trend om en liggen nu bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Als deze maatregelen worden nagestreefd, zou de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 dalen naar 96,5 miljoen ton. Dat is weliswaar een veel lager cijfer dan nu, maar aangezien de missie voor 2050 is om klimaatneutraal te zijn, is er nog een hele lange weg te gaan.

Energiesector is zorgenkind

De energiesector doet het voorlopig vooral slecht. Als het huidige beleid wordt aangehouden, zou de uitstoot van deze industrie met 50 procent stijgen van 20 naar 30 miljoen ton. Het slechte resultaat van de energiesector heeft te maken met de kernuitstap die in de cijfers is verrekend en die de uitstoot van elektriciteitscentrales na 2025 flink laat stijgen. 


De plannen die momenteel op tafel liggen hebben vooral een effect op de uitstoot in het verkeer. Met de goedgekeurde klimaatplannen moet de uitstoot met 30 procent dalen. De ommekeer in het transport houdt verband met de invoering van slimme kilometerheffing. Daarnaast zit in de uitstoot van de zware industrie of landbouw minder beweging. Volgens parlementslid Hermes Sanctorum zijn in de afgelopen jaren 'gewoon' te weinig inspanningen gedaan om aan de normen te kunnen voldoen. Dit artikel komt uit ReScape

Deel dit artikel