Nieuws

Zelfrijdend en elektrisch: Amsterdammers geloven er wel in

Het toekomstbeeld dat reizigers uit Rotterdam en Amsterdam hebben van transport in 2025, is uiteenlopend. Vooral Amsterdamse reizigers denken toekomstgericht. Zo voorspelt 20 procent van de reizigers uit Amsterdam gebruik te maken van een zelfsturende auto. Dit is twee keer zoveel als in Rotterdam (10%). De verwachting voor het rijden in een elektrische auto blijkt tevens hoger te liggen in Amsterdam (33%). In Rotterdam is dit 21 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Xerox over de vervoersector in Europa, uitgevoerd onder 1.200 reizigers in twaalf steden in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België.

Goede transportvoorzieningen hebben een grote impact op het economisch succes van een stad. Dat is althans de mening van reizigers in Amsterdam (46%) en Rotterdam (35%). Bovendien denkt 43 procent van de Amsterdammers dat transportvoorzieningen in 2025 bepalend zijn voor de beslissing waar zij willen werken en wonen. In Rotterdam is dit 28 procent. 


Toekomstverwachtingen 

Louis Frank, Vice President Business Development BPO bij Xerox: “De inzichten zijn enorm waardevol voor wereldsteden als Rotterdam en Amsterdam. Een goede infrastructuur kan de motor zijn voor het economisch succes van een stad. Het gebruik en de vereisten van transport veranderen door technologische innovaties. Nu is het moment om te investeren in een slimmer en eenvoudiger transportsysteem, dat klaar is voor de toekomst. Alleen dan kunnen de wensen en behoeftes van reizigers gefaciliteerd worden en kan een stad economische vooruitgang boeken.” 


Onderzoeksrapport

In het volledige rapport - 'Houd de stad in beweging: de European Urban Transport Survey' staan alle bevindingen rondom reisvoorkeuren, reisgedrag en parkeergewoontes in heel Europa. Het rapport is beschikbaar via: https://www.xerox.nl/nl-nl/services/transportoplossingen/inzichten/traffic-survey-report

 

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel