Nieuws

'Instorting parkeergarage Eindhoven niet door fundering'

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gelooft niet dat de parkeergarage op Eindhoven Airport is ingestort door toedoen van te korte funderingspalen en een dikke slappe kleilaag in de bodem. De minister reageert op Kamervragen naar aanleiding van uitspraken van geoloog Jos Terken. Hij stelt dat de slappe kleilaag een rol kan hebben gespeeld bij de instorting van de parkeergarage.

“Uitgerekend onder het ingestorte deel van die garage is die kleilaag vrij dik terwijl de funderingspalen vreemd genoeg vlak boven die laag ophouden”, zei Terken in een interview. In haar reactie aan de kamer laat Ollongren het volgende weten: “De grilligheid in de opbouw van de grond met verschillende grondlagen is in Eindhoven niet ongebruikelijk. Het komt vaker voor dat binnen een bouwproject aan de hand daarvan in het ontwerp voor verschillende paallengtes wordt gekozen. Dit is ook het geval geweest bij de parkeergarage Eindhoven.”

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Op de vraag vanuit de kamer of de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gekeken heeft naar het rapport van Terken over de staat van de fundering, zegt de minister: “OvV heeft mij laten weten dat zij bij haar onderzoek de fundering van de parkeergarage heeft beschouwd en heeft geconcludeerd dat het falen van de fundering als oorzaak voor de instorting niet waarschijnlijk is.” Ollongren kan overigens door de geheimhoudingsplicht van de OvV niet vertellen met wie de onderzoeksraad precies gesproken heeft. 

Geen aanwijzingen

Naar aanleiding van verschillende onderzoeken concludeert Ollongren dat de fundering geen rol heeft gespeeld bij het instorten van de parkeergarage. “Uit de verschenen onderzoeksrapporten blijkt dat er ‘geen aanwijzingen’ zijn (Hageman) en dat het ‘niet waarschijnlijk’ is (Onderzoeksraad) dat de fundering een rol heeft gespeeld bij het instorten van de parkeergarage in Eindhoven. Het TNO-onderzoeksrapport gaat niet expliciet in op de fundering, maar TNO heeft mij desgevraagd laten weten het op dit punt eens te zijn met de conclusies van Hageman en de Onderzoeksraad. Op basis van al deze informatie ga ik ervan uit dat de fundering geen rol heeft gespeeld bij het instorten van de parkeergarage.”

Lees ook: Betonwapening parkeergarage bij Eindhoven Airport niet aangepast op afwijkend ontwerpDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel