Nieuws

'Openbaar groen ook rekenen tot economisch kapitaal'

‘Openbaar groen ook rekenen tot economisch kapitaal’ Kortzichtig bezuinigen op groen in steden en dorpen kost uiteindelijk (veel) meer dan het oplevert. Dat is de boodschap van de Stichting iVerde, waarin de groene tak van het Nederlandse MKB samen werkt aan meer aandacht voor de zin van groen in de bebouwde omgeving.

‘Openbaar groen ook rekenen tot economisch kapitaal'

 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is aandacht voor groen meer dan ooit broodnodig, is de mening van Stichting iVerde. Drie van de vier Nederlandse gemeenten zien het groene deel van de begroting nu al als een geschikte optie voor verdere bezuinigingen.
 

Strijd tegen bezuinigingen

De drang om te bezuinigingen op gemeentelijke uitgaven zal de komende periode niet minder worden. Daarom willen LTO Nederland (Vakgroep Bomen en Vaste Planten), Anthos (handel in boomkwekerijproducten) en VHG (de branchevereniging van hoveniers- en groenvoorzieners) via de gezamenlijk opgezette Stichting iVerde de strijd tegen verdere bezuinigingen op het openbare groen aanbinden. Via de burgers, de inwoners van Nederland, wil iVerde de politiek doordringen van de noodzaak om in de bebouwde omgeving aandacht voor goed onderhouden groen te houden.

Niet alleen decoratie

Kort geleden onderzocht bureau Veldwerk Optimaal de plannen van Nederlandse gemeenten op het gebied van groenaanleg en –onderhoud. Daarbij bleek dat 75 procent van de gemeenten plannen voorbereidt om – bovenop eerdere bezuinigingen – de komende periode nog weer minder geld te gaan besteden aan het openbare groen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit, dat groen niet louter decoratie meer is. Groen vervult namelijk een belangrijke rol bij het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen.

Baten van groen

De Stichting iVerde heeft zeven thema’s op een rij gezet, om nut en noodzaak van groen in de bebouwde ruimte te positioneren.
1. Kinderen ontwikkelen zich beter in een groene omgeving, zijn gezonder en halen betere schoolresultaten.
2. Groene bedrijven en kantoren bieden een prettiger werkomgeving, wat leidt tot een positieve werkhouding en hogere productiviteit.
3. Een groene omgeving helpt bij het herstel van patiënten.
4. Goed onderhouden groen leidt tot hogere waarde woningen; het gemeten verschil ligt, bij anderszins vergelijkbare woningen, tussen de 4 en 30%.
5. Mensen voelen zich gezonder in een groene omgeving en dat leidt tot minder zorgkosten.
6. Groen isoleert: goed aangelegd en onderhouden groen leidt tot lagere stookkosten, bijvoorbeeld doordat bomen huizen beschermen tegen koude wind.
7. Groen houdt de lucht schoon. Luchtverontreiniging door te hoge concentraties fijn stof, CO2, stikstof en vluchtige organische verbindingen bedreigt onze gezondheid; planten en bomen vangen deze verontreiniging weg.

Stop met vernielen

Egbert Roozen van iVerde: “We moeten stoppen met het vernielen van ons maatschappelijke kapitaal openbaar groen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat het groen een belangrijke toegevoegde waarde heeft op de kwaliteit van ons leefmilieu en de gezondheid van mensen. Sinds kort kunnen we hieraan ook een duidelijke economische en financiële component toevoegen. Een mooi voorbeeld is het winkelcentrum van Almelo. Als hier 28 bomen zouden worden gepland, dan levert dit jaarlijks een extra omzet van 2,7 miljoen euro voor de winkeliers in dit gebied op. Dit kan berekend worden met de nieuwe TEEB-app, die te vinden is op www.teebstad.nl. Wetenschappelijke indexen liggen aan de basis van deze berekening. Het is dus geen fabeltje, dat het openbare groen ook tot ons economische kapitaal gerekend kan worden. Genoeg reden dus om hierin te blijven investeren.”

Campagne

iVerde is in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een speciale campagne gestart. In oktober jongstleden zijn alle lokale politieke partijen benaderd met een pamflet, waarin de maatschappelijke waarde van groen wordt benadrukt en opgeroepen wordt te stoppen met bezuinigingen hierop. Ook de lokale ondernemersverenigingen en de directies van de basisscholen vormen doelgroepen van de campagne. In de loop van januari zullen zij benaderd worden met informatie over het effect van groen op de ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden tot het inrichten van groene schoolpleinen. Kijk voor meer informatie over de campagne op: www.iverde.org.

Deel dit artikel