Nieuws

Inwoners Kortrijk willen één grote fietszone in het centrum

De stad Kortrijk wil 74 fietsstraten aanleggen. Het idee komt van ondervraagde inwoners van de stad. Burgemeester Vincent van Quickenborne heeft met zijn team een rondgang gemaakt langs drieduizend Kortrijkzanen, zowel in het centrum als de deelgemeenten. Het aantal schoolstraten wordt ook uitgebreid.

Driekwart van de ondervraagde inwoners wil één grote fietszone in de stad. Dat zou betekenen dat er 58 aaneengeschakelde fietsstraten bijkomen. De 16 straten van het winkelwandelgebied daarbij opgeteld maakt het totaal van 74. De Budestraat is al een fietsstraat. Fietsers hebben altijd voorrang en rijden over de hele breedte van de weg, de auto's mogen de fietsers niet inhalen waardoor de snelheid laag blijft tot ongeveer twintig kilometer per uur. 

Mocht de realisatie doorgaan dan is Kortrijk de eerste Vlaamse stad waar de fietser absolute voorrang heeft in zo’n uitgebreid gebied. De fietszone zou zich uitstrekken van het Plein tot de Rijselsestraat en van de Budastraat tot de Doorniksetunnel. 

Er kwam tijdens de rondgang ook naar voren dat de inwoners voorstander zijn van meer schoolstraten, zoals bij de school op Pius X. De straat wordt korte tijd afgesloten, voor en na schooltijd, om de veiligheid te waarborgen van de schoolkinderen. 

Tweehonderd suggesties via internet

Nog eens tweehonderd suggesties werden gedaan via internet waar bewoners een enquête in konden vullen. De burgemeester stelt in dagblad De Standaard dat er een verassende conclusie naar voren kwam. “We vroegen de burger of de belastingen moeten dalen of gelijk blijven. In het laatste geval kunnen we weer genoeg investeren. 67 procent van de Kortrijkzanen kiest er niet voor de belastingen te verlagen. De burger kiest voor investeringen.” Dit artikel komt uit ReScape

Deel dit artikel