Nieuws

Kansen van de Participatiewet voor uw groenvoorziening

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht: een samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. Gespecialiseerd adviesbureau Cyber en de gemeente Oldenzaal verzorgen op 8 april, de themadag Groen tijdens de Week van de Openbare Ruimte, een praktische workshop over de positieve integratie van de participatiewet in de groenvoorziening van gemeenten.

Met de nieuwe Participatiewet in zicht beraden gemeenten en sociale werkvoorzieningsschappen zich op de toekomst.  Het beheer van de openbare ruimte, en de groenvoorziening in het bijzonder,  bieden bij uitstek werkgelegenheid voor deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kansen voor de gemeente tot het opvangen van de financiële tekorten voor het kwalitatief onderhouden van het openbaar groen.

 

Workshop tijdens Week van de Openbare Ruimte 2014

Gespecialiseerd adviesbureau Cyber en de gemeente Oldenzaal verzorgen op dinsdag 8 april - de themadag Groen - tijdens de Week van de Openbare Ruimte, een praktische workshop over de positieve integratie van de participatiewet in de groenvoorziening van gemeenten. Bureau Cyber adviseert gemeenten bij het optimaal incorporeren van de wetgeving in hun groenbeheer, of zij dit nu in eigen beheer doen of uitbesteden. Cyber adviseert onder meer de gemeente Oldenzaal en specifiek teamleider Buitenbeheer Guus Bekhuis en projectleider uitvoering Anita Oude Groote Beverborg. Samen met adviseur Sjaak van der Vlies geven zij een praktische workshop over de te nemen stappen en hordes, met veel ‘kijkjes achter de schermen’.

 

Slim verbinden van bestaande bronnen en partijen

Cyber heeft inmiddels al een aantal gemeenten begeleid die de invoering van de wet niet afwachten maar klaar willen zijn voor de toekomst. “De participatiewet biedt kansen om de verbinding te maken waarbij het gaat om het slim verbinden van de bestaande bronnen en partijen en het benutten van de mogelijkheden om meer zicht te krijgen op de uitdaging waar de gemeente voor staat en welke kansen er liggen. Bij diverse varianten hebben wij nu expertise opgedaan in de ontmanteling van het Sociale Werkvoorzieningbedrijf, integratie bij de gemeente van SW medewerkers, integratie bij een OverheidsBV of Marktpartij.” Het bureau ondersteunt gemeenten in het onderzoeken en uitwerken van meerdere scenario’s met bijbehorende kansen- en risicoanalyses waarmee toekomstbestendige keuzes gemaakt kunnen worden.

 

Participatiewet

Met de nieuwe Participatiewet worden de budgetten van Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samengevoegd en ontschot. Doelstelling is het ontschotten van instrumenten en samenhang brengen in voorzieningen waarbij meer mensen aan de slag gaan bij gewone werkgevers. Enkele consequenties van de wet:

 

-              De instroom van de WsW stopt per 1 januari 2014. Binnen de Participatiewet is een bedrag gereserveerd om 30.000 werkplekken binnen de sector te behouden.

-              De Wajong regeling blijft bestaan voor jongeren vanaf 18 jaar die niet duurzaam kunnen werken. Samen met de gemeente wordt naar een oplossing gekeken voor deze jongeren.

-              Bezuinigingen op de Participatiewet van ruim 1 miljard euro. Zo daalt het subsidiebedrag per WsW’er van € 27.000,- (2010) naar € 22.700,-

 

De wet is er nu nog niet. Met ingang van 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. In totaal wordt er 1,3 miljard euro bezuinigd op het participatiebudget. Op 15 januari 2014 stemde een meerderheid van de leden van de VNG tegen de komst van de Participatiewet. Of dit verdere consequenties heeft voor de uitvoering van de wet, moet nog blijken.

 

Participatie groot thema tijdens Week van de Openbare Ruimte

Deze sessie op 8 april is één van acht interessante parallelsessies deze themadag Groen. TEEB, CROW en GroenDichterbij verzorgen een inspirerende plenaire opening over het mobiliseren, faciliteren en loslaten van burgerparticipatieprojecten in het groen. Participatie is een groot thema tijdens de Week. Zo verzorgen Mark Verhijde en Maarten Bosman, auteurs van het boek Regel die Burgerinitiatieven, drie debatsessies over verschillende participatiecases in het land. Andere sessies betreffen onder meer Klimaatgroen, het Benutten van de kleine ruimten en Kwaliteitsbehoud in magere tijden, verzorgd door onder meer de WUR/PPO, GGD en de VHG. Internationaal ontwerper Adriaan Geuze van West 8 sluit de dag als keynote speaker af.    

 

Kijk op www.wvdor.nl voor het hele programma

en schrijf u in.

Deel dit artikel