Nieuws

Herziening normen voor schommels en glijbanen

Bij de herziening van de NEN-EN 1176 in 2014, waarin de veiligheidseisen van speeltoestellen voor openbaar gebruik in staan, bleek dat deel 2 en 3 niet meer voldeden.

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de herzieining van deze delen. Deze normen bevinden zich op dit moment in het stadium van de allerlaatste stemming. Het is nu nog mogelijk om als commissielid van de NEN commentaar in te dienen via de nationale normcommissie. Daarna worden de normen gepubliceerd.


De overige delen van NEN-EN 1176 die worden herzien, zijn de volgende:

  • Part 1: General safety requirements and test methods
  • Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways
  • Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
  • Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
  • Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipmentDit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel