Nieuws

Netwerk Betonketen Haaglanden van start

Gemeente Den Haag en BouwCirculair hebben het Netwerk Betonketen Haaglanden opgericht. Met de ondertekening van het uitvoeringsprogramma, op 16 mei in de Caballerofabriek in Den Haag, is de Betonketen Haaglanden van start gegaan. Doel is om met regionale ketenpartners uit de betonsector en met overheden stappen te zetten om beton(producten) te verduurzamen en toepassing van hergebruikt of gerecycled beton te stimuleren.

 

Draagvlak

Voorafgaand aan de officiële start van de betonketen  was op 13 februari 2019 door de twee initiatiefnemers, Gemeente Den Haag en BouwCirculair, een informatiebijeenkomst georganiseerd om ketenpartners uit de betonsector te informeren over het waarom van de betonketen, de doelstellingen en ambities, en het samenwerkingstraject op weg naar opschaling van gebruik en productie van duurzaam beton. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst bleek voldoende draagvlak aanwezig om van start te gaan met een regionale betonketen.

 

Betonketen is regionale invulling van de nationale deelname aan het Betonakkoord

Het Betonakkoord, op 10 juli 2018 ondertekend door organisaties uit de betonsector en overheden, waaronder ook gemeente Den Haag, was aanleiding voor Den Haag om na te denken over een betonketen. Jack Amesz, van Gemeente Den Haag: “De betonketen zien wij als de regionale invulling van de nationale deelname aan het Betonakkoord.” Om deze invulling concreet te maken zijn door de ketenpartners doelstellingen afgesproken en vastgelegd in een uitvoeringsprogramma.

 

Uitvoeringsprogramma

Daaf de Kok, van BouwCirculair: “Doel van het uitvoeringsprogramma Betonketen Haaglanden is om in samenwerking met partijen stappen te zetten om beton(producten) duurzamer te produceren en ervoor te zorgen dat beton als product kan worden hergebruikt of gerecycled voor toepassing in beton. Met deze stappen willen we de CO2-emissie van beton zoveel mogelijk beperken. In het uitvoeringsprogramma is tevens vastgelegd hoe we tot verbetervoorstellen kunnen komen, welke verwachtingen we richting elkaar hebben, en welke verantwoordelijkheden en taken daarbij horen.”

 

Discussie

In de interactieronde werd duidelijk dat kennis delen, samenwerking en transparantie de trefwoorden zijn. Maar dat oude ingesleten werkwijzen behoorlijk in de weg kunnen zitten. Tot op detail uitgewerkte plannen worden in de markt gezet. Dat biedt geen enkele ruimte om slim en innovatief te werken, hoorde je uit de zaal. Veelvuldig kwam het werken in bouwteams langs, als aantrekkelijke samenwerkingsvorm. Maar hier moet nog wel gesteggeld worden over het eigendomsrecht. Een van de deelnemers: “Je hebt als bedrijf een fantastische oplossing, maar een concurrent gaat ermee vandoor. Hoe dek je dat af?” Amesz: “Hier kun je iets met copyrights gaan doen."  Hieraan toevoegend: "Het belangrijkste van de betonketen is dat we elkaar snappen, dat markt en overheden gezamenlijk optrekken, en van elkaar profiteren door kennis te delen, en in gezamenlijkheid te werken aan onze circulaire doelstellingen.”

 Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel