Nieuws

'Architecten en stedenbouwkundigen spelen sleutelrol in klimaatadaptatie'

Door klimaatsverandering moeten we onze steden aanpassen aan hevigere regenbuien en meer hitte. Meteoroloog en weerman Gerrit Hiemstra pleit voor adaptatie en mitigatie, ofwel: aanpassen aan de veranderende omstandigheden en daarnaast de emissie van broeikasgassen terugbrengen naar nul.

“Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten spelen daarin een sleutelrol omdat zij helemaal aan het begin staan van het veranderingsproces. Kennis van klimaat en van klimaatverandering is juist bij deze beroepsgroep cruciaal", aldus Hiemstra in het voorwoord van de studie 'Stad x Klimaat'.

De gedachte achter de studie ‘Stad x klimaat’ is om te kijken wat hierin de rol van gebouwen kan zijn, en specifieker: de 2,2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland. In deze studie hebben de ontwerpende disciplines, gemeenten, corporaties en waterbouwkundig ingenieurs samengewerkt aan visies, integrale ontwerpen en stappenplannen voor klimaatbestendige gebouwen en hun directe omgeving

5 concrete testlocaties in 3 steden

In de publicatie worden vijf testlocaties in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle belicht: plekken waar klimaatstresstests wateroverlast voorspellen en waar corporatiewoningen staan die aan een opknapbeurt toe zijn. Deze combinatie was voor de deelnemende ontwerpteams, waar naast architecten ook landschapsarchitecten, waterbouwkundig ingenieurs en experts op gebied van volkshuisvesting en duurzaamheid zitting in hadden, het vertrekpunt. De inspirerende ontwerpvisies die zij hebben uitgewerkt, vormen de kern van het boek. Naast visualisaties worden er ook stappenplannen gepresenteerd, die corporaties of gemeenten handvatten kunnen bieden voor implementatie.

Boek & boekpresentatie

Meteoroloog Gerrit Hiemstra heeft het boek voorzien van een voorwoord. Verschillende partners van het project (Hanneke van de Heijden van Woonstad Rotterdam, Lilianne van Sprundel van het Deltaprogramma, Kasper Spaan van Waternet Amsterdam en Ed Anker, wethouder ruimtelijke ordening, wonen, waterbeleid en klimaatadaptatie in Zwolle) reflecteren op het proces en de resultaten. De verslagen van de masterclasses die gedurende de ontwerpstudie zijn gehouden aan de TU Delft, zijn als bijlage in het boek opgenomen en bieden verdieping.

Op 22 juni 2020 (14:00 - 15:00) wordt het boek 'Het gebouw als watermachine' in de vorm van een 'livecast' vanuit Pakhuis de Zwijger, gepresenteerd. Lees meer over de boekpresentatie op 22 juni.

Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente

De behoefte aan kennisdeling, ontmoeting, uitwisselen van ervaringen en delen van de laatste innovatieve producten en diensten op gebied van klimaat is onverminderd groot. Acquire biedt daarom op 2 juli inspirerende sprekers, bezoekers en innovaties het podium tijdens de Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente. Doet u ook mee?Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel