Nieuws

Provincie Overijssel omarmt Operatie Steenbreek

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten zich als eerste provincie in Nederland aan te sluiten bij Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek is een landelijke stichting waar waterschappen en gemeenten kunnen aansluiten. De stichting heeft als doel het vergroenen van de bebouwde omgeving.

Operatie Steenbreek sluit goed aan bij het Koersdocument Natuur voor Elkaar van de provincie Overijssel en het Regionaal Adaptatieplan voor klimaatadaptatie en programma’s voor leefbare steden en kernen. Heftige regenbuien zorgen voor wateroverlast en extreme droogte voor lage waterstanden. Door kleine lokale maatregelen te nemen, zoals het vergroenen van de openbare ruimte, kan er beter worden omgegaan met de extreme weersomstandigheden.

Groot succes

Gedeputeerde Hester Maij van Natuur: “Operatie Steenbreek is een groot succes. Overal in Nederland doen gemeenten en groepen inwoners mee om in tuinen stenen te vervangen door groen. Die directe betrokkenheid van mensen is ook de sterke kracht van de campagne. Mensen gaan zelf aan de slag, in de eigen tuin, en zien en ervaren zo wat meer groen in hun dagelijkse leven doet. Voor de provincie een belangrijke reden om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek. De provincie wil met Operatie Steenbreek ook andere overheden in Overijssel stimuleren om actief aan de gang te gaan met het vergroenen van steden en dorpen.”

Kijk voor meer informatie op https://www.operatiesteenbreek.nl/.

 Dit artikel komt uit GroenEffect

Deel dit artikel