Nieuws

Noord-Holland investeert in het innovatieproject SolaRoad

De eerste weg ter wereld die zonlicht omzet in elektriciteit is het pilotproject in Krommenie op het gebied van energiewinning, waarbij het wegdek uit zonnepanelen bestaat. Met SolaRoad wordt het wegennet een onuitputtelijke bron van groene stroom. En, interessant voor een wegbeheerder, een weg die zichzelf terugbetaalt.

In 2020 wil Nederland 14 % duurzame energie opwekken, in 2023 zelfs 16%. Ook Noord-Holland zet zich in om die nationale ambities te realiseren.  Om dit doel te bereiken, zet de provincie in op duurzaam bouwen, zonne-energie en energie uit biomassa. Daarnaast worden innovatieve technieken gestimuleerd. In haar coalitieakkoord daagt Noord-Holland het bedrijfsleven uit om met innovatieve voorstellen te komen. SolaRoad is daar een van.

 

Pilotproject SolaRoad, Krommenie, Noord-Holland

SolaRoad ligt langs de N203 in Krommenie. Het is een baanbrekend concept op het gebied van energiewinning, waarbij het wegdek uit zonnepanelen bestaat die de energie  omzetten in elektriciteit. Met SolaRoad wordt het wegennet een onuitputtelijke bron van groene stroom. Het concept is duurzaam en in de praktijk op vele manieren toepasbaar. Het fietspad langs de N203 is gekozen vanwege de gunstige zonligging en het intensieve gebruik. Eind oktober 2014 zijn de eerste 70 meter van het SolaRoad-fietspad in gebruik genomen. Met deze pilot van uiteindelijk 100 meter, wordt getest hoe het concept in de praktijk uitpakt. Gedurende drie jaar worden diverse metingen en tests gedaan om SolaRoad verder te kunnen ontwikkelen. De opgedane ervaringen worden vervolgens verwerkt in de laatste aan te leggen 30 meter. Zo wordt dit fietspad een ‘living lab’ met ‘state of the art-zonnetechniek’.

 

Een weg die zichzelf terugbetaalt

SolaRoad bestaat uit betonnen elementen van 2,5 bij 3,5 meter met een gehard glazentoplaag van ongeveer 1 cm dikte. Onder het glas liggen kristallijn silicium zonnecellen. De toplaag toont meteen een belangrijk verschil met het traditionele wegdek. Deze moet namelijk zo veel mogelijk zonlicht doorlaten en vervuiling afstoten. Tegelijkertijd moet deze  stroef en sterk genoeg zijn om de veiligheid en ook de slijtvastheid van het  wegdek voor alle verkeer te realiseren. Want, een fietspad is niet het eindstation.
De zonne-energie uit de weg kan worden gebruikt voor wegverlichting, verkeersinstallaties,  huishoudens en, heel belangrijk, elektrische mobiliteit. Schone energie, voor brede toepassing. De komende drie jaar worden metingen en tests uitgevoerd om SolaRoad verder te ontwikkelen. Met het oppervlak van deze pilot, kunnen jaarlijks drie huishoudens van de benodigde stroom worden voorzien (het gemiddelde verbruik van een huishouden ligt tussen 3200-3500 Kwh/jaar). Zou het niet mooi zijn als al onze wegen als zonnepanelen zouden werken? Nederland heeft 137.000km weg, als we dat allemaal volleggen met SolaRoad, kan alle verkeer in  Nederland rijden op de energie uit de weg. Stel je eens voor, daarmee zou Nederland het eerste energie neutrale mobiliteit systeem ter wereld hebben!

 

SolaRoad in de schijnwerpers

SolaRoad is woensdag 12 november officieel geopend door gedeputeerde Elisabeth Post en minister Henk Kamp. Minister Kamp gaf aan vertrouwen te hebben in de innovatiekracht van Nederland en gaf aan SolaRoad een warm hart toe te dragen. De aandacht voor SolaRoad is sinds de opening  in een stroomversnelling geraakt. Uit alle hoeken van de wereld komen verzoeken binnen om meer te vertellen over de techniek erachter en over de mogelijkheden in de toekomst. Voor het SolaRoad-consortium, bestaande uit Provincie Noord-Holland, TNO, Ooms-civiel en Imtech,  is dit een geweldige aanmoediging om door te gaan.  Wij kijken uit naar de resultaten van de pilot en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

Voor meer informatie over SolaRoad kunt u  contact opnemen met Innovatiemanager Paul Rutte, ruttep@noord-holland.nl of kijk op www.SolaRoad.nl.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel