Nieuws

Uiterwaardenpark in Arnhem

In Arnhem ontstaat de komende jaren een van de grootste uiterwaardenparken van Europa. Het gebied van 300 hectare ligt middenin de stad. Ruimte voor de rivier gaat daar samen met nieuwe natuur, recreatie en cultuurhistorie.

Uiterwaardenpark in Arnhem

Forse investering


Stadsblokken-Meinerswijk wordt Arnhems wilde achtertuin, aldus de gemeente. Het park krijgt een netwerk van struin- en fietspaden en de oude noordgrens van het Romeinse rijk wordt weer zichtbaar en ‘beleefbaar’ gemaakt. Daar is een fors bedrag voor vrijgemaakt door de samenwerkingspartners, Rijkswaterstaat, gemeente Arnhem en provincie Gelderland. Naast de rivierverruiming investeren zij samen vier miljoen euro in het uiterwaardenpark, de paden, cultuur en cultuurhistorie.

 
Ruimte voor de rivier


Het plan maakt deel uit van het rijksprogramma Ruimte voor de rivier, dat 34 ingrepen in het rivierengebied omvat langs de Rijn, Ijssel, Waal, Nederrijn en de Lek. Het doel van het programma is de vier miljoen Nederlanders die langs de rivieren wonen, behoeden voor overstromingen. Door het graven van extra geulen en andere maatregelen daalt de waterstand van de Nederrijn bij hoogwater met zeven centimeter.
 

Start in 2013


Gisteren onthulden de betrokken partijen een bord met een impressie van het gebied zoals het er over enkele jaren uit zal zien. De vergraving van de uiterwaarden en de aanleg van zestien kilometer recreatieve paden begint halverwege dit jaar en moet in 2015 gereed zijn.
 

Superdijken


Ondertussen onderzoekt de provincie Gelderland ook mogelijkheden voor het aanleggen van extra sterke dijken, zo meldt de website Waterforum. De superdijken moeten zorgen voor meer bescherming tegen hoogwater in de stedelijke gebieden rond Arnhem en Nijmegen. Het onderzoek maakt deel uit van het advies van de regio aan deltacommissaris Wim Kuijken, in het kader van het Deltaprogramma.

Kijk voor meer informatie over Ruimte voor de rivier op de site.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

 

 

 

Deel dit artikel