Nieuws

Rijksbijdrage voor laadpunten komende 3 jaar: 5,7 miljoen

De VNG heeft onlangs de Green Deal “Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur” ondertekend. In deze Green Deal zijn onder meer afspraken gemaakt over een Bijdrageregeling vanuit het Rijk waarop gemeenten en andere decentrale overheden een beroep kunnen doen voor het plaatsen van laadpunten.

Voor het bijdrageregeling gelden de volgende condities:

  • per laadpaal moeten ook gemeenten / andere decentrale overheden zelf minimaal € 500 bijdragen (náást de bijdrage die gemeenten moeten betalen voor het nemen van verkeersbesluiten en het realiseren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s);
  • per laadpaal moet er ook een minimale bijdrage van € 500 door een private partij (bijv. autobedrijf, leasebedrijf, bedrijf voor zijn werknemers, particuliere eigenaar van een elektrisch voertuig ed.) worden ingebracht;
     
  • per laadpaal bedraagt de rijksbijdrage maximaal € 900 in 2015, € 600 in 2016 en € 300 in 2017;
     
  • de rijksbijdrage van € 5,7 miljoen staat open voor alle decentrale overheden en wordt uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering in het Gemeente- en Provinciefonds.

 

Looptijd drie jaar

Het budget wordt verdeeld over de looptijd van de Green Deal (3 jaar). Toekenning vindt plaats op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 

 

Lees hier de volledige brief  Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel