Nieuws

Herinrichting Badhuiswal impuls voor Zwolse binnenstad

In navolging van de herinrichting van het Van Nahuysplein pakt de gemeente Zwolle in het najaar 2016 de Badhuiswal op. Met de aanpassingen aan de Badhuiswal wil de gemeente vanuit beheer en onderhoud de kwaliteit van de buitenruimte van dit gebied verhogen. Er komt onder meer een nieuw wegprofiel met natuurstenen banden en de huidige asfaltverharding maakt plaats voor klinkerverharding.

De gemeente heeft de uitvoering van de Badhuiswal eerder uitgesteld in verband met de afspraken met de eigenaren van kabels en leidingen Enexis en Vitens, over de geplande ondergrondse werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Badhuiswal in december 2016 gereed.
 

Drie bolwerken

De Badhuiswal is een van drie bolwerken waar de gemeente tot en met volgend jaar vanuit beheer en onderhoud een kwaliteitsslag maakt. Vorig jaar is het Van Nahuysplein opnieuw ingericht en het Ter Pelkwijkpark gaat in 2017 op de schop. Het werk aan de drie bolwerken geeft extra kwaliteitsimpuls aan de woon- en leefomgeving van de binnenstad. Dit is een uitvoering van de nieuwe visie in het beheer van openbare ruimte waarover de Zwolse gemeenteraad dit jaar heeft besloten. Voor de nieuwe inrichting maakt de gemeente bovendien gebruik van de stenen die vrijkwamen bij de werkzaamheden aan de Minervalaan.  
 

Duurzaam beheer en onderhoud

Wethouder Beheer Openbare Ruimte Filip van As: “Het traditioneel onderhoud waarbij de bestaande openbare ruimte in stand wordt gehouden, verandert de komende jaren naar duurzaam beheer en onderhoud. Het is daarbij niet meer vanzelfsprekend dat we bestaande verhardingen permanent behouden. Dit is steeds meer in de stad te zien bijvoorbeeld de toepassing van beton op fietspaden. De veranderingen hebben enerzijds te maken de levensduur maar anderzijds hebben de nieuwe toepassingen gevolgen op de onderhoudskosten op lange termijn. Momenteel onderzoeken wij ook waar we asfaltwoonstraten in de toekomst kunnen vervangen met verharding die water doorlaat in het geval van heftige buien en langdurige regen.”

Deel dit artikel