Nieuws

Grijs, Groen & Gelukkig bezorgt ouderen een groene leefomgeving

Het project Grijs, Groen & Gelukkig van het IVN bezorgt tienduizend ouderen een gelukkige oude dag door hen de positieve effecten van natuur te laten ervaren. Rondom zorginstellingen wordt de omgeving groener gemaakt en er wordt een natuurrijk activiteitenprogramma gegeven aan de ouderen.

Met hulp van betrokken zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en omwonenden wil het IVN ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en buitenlucht. Het project ontvangt ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij.

Resultaten 2017

In 2017, het derde jaar van Grijs, Groen & Gelukkig, lag de focus op het uitvoeren van de acties uit de eind 2016 afgesloten samenwerkingsovereenkomsten en uitbreiding naar nieuwe locaties. Het aantal geïnteresseerde partijen steeg en er werden het afgelopen jaar met diverse nieuwe zorgorganisaties afspraken gemaakt. Per begin 2018 werkt IVN op 65 zorglocaties aan een vergroeningstraject. 

IVN deed in 2017 vele mooie ervaringen op met het in de praktijk vorm geven aan de missie om met natuurbeleving ouderen een gelukkige oude dag te bezorgen. Zo ondersteunde IVN bij het fysiek vergroenen van de leefomgeving van de ouderen, organiseerden ze samen met zorgmedewerkers vele groene activiteiten voor ouderen en trainden we enkele honderden vrijwilligers, mantelzorgers en zorg-medewerkers.
 

 Dit artikel komt uit GroenEffect

Deel dit artikel