Nieuws

Hogere kwaliteitseisen zorgen voor veranderende wetgeving in bouwfysisch praktijkboek

Door de hogere eisen aan gebouwen en door de technische mogelijkheden worden de verwachtingen voor de eigenaar of gebruiker steeds hoger. Om deze verwachtingen waar te maken wordt naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd.

“Om goed voorbereid te zijn op de Wkb en om alle bijkomende uitdagingen het hoofd te bieden, is het Praktijkboek Bouwfysica herzien”, licht kennisadviseur Aldo de Jong toe. “Want veel van de eisen uit het Bouwbesluit en andere regelgeving zijn namelijk bouwfysisch van aard. Ze dienen bijvoorbeeld om het energieverbruik of geluidshinder te beperken.”

Installaties belangrijk onderdeel

Installaties zijn een belangrijk onderdeel omdat deze veel invloed hebben op de bouwfysica. Het praktijkboek geeft daarom per gebouw- en installatieonderdeel inzicht in de bouwfysische eisen die het Bouwbesluit stelt aan brandveiligheid, thermische isolatie, luchtdichtheid, vocht- en geluidwering en hoe die bouwtechnisch te realiseren. Daarnaast worden in het boek ruim 700 praktische tips gegeven voor kwaliteitsborging per gebouwonderdeel. Voor alle beschreven gebouwonderdelen worden bouwtechnische tips gegeven om bouwfysicaproblemen te voorkomen.

Bouwfysische en wettelijke eisen aan alle gebouw- en installatieonderdelen

Praktijkboek bouwfysica & bouwtechniek is bedoeld voor ontwerpers en de uitvoerende bouw, maar ook voor adviseurs (bouwtechnisch en bouwfysisch), gemeentelijke plantoetsers en kwaliteitsborgers. Het biedt een volledig overzicht van de bouwfysische en wettelijke eisen voor álle relevante gebouw- en installatieonderdelen. Tevens komen ook relevante niet-wettelijke bouwfysische prestaties aan de orde. Hierbij moet gedacht worden aan warmte-accumulatie, inwendige condensatie en temperatuurspanningen in bouwmaterialen.

Zorgvuldiger detailleren en bouwen is noodzakelijk om bouwfysische problemen in gebouwen in de toekomst te voorkomen. Achtergrondkennis van bouwfysica en inzicht in de bouwtechnische consequenties daarvan is daarom noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op: http://www.sbrcurnet.nl/pbbouwfysica.Dit artikel komt uit Bouwgenootschap

Deel dit artikel