Nieuws

Opruimen helpt, Rotterdammers ervaren stad als schoner

Het is één van de grootste ergernissen van Rotterdammers, zwerfafval in de stad. Maar sinds de Nota Schone Stad vorig jaar juli van kracht is, nemen de negatieve geluiden over zwerfafval af. ‘Steeds meer Rotterdammers vinden de stad en hun eigen buurt schonen’, vertelt wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte).

Het zwerfafvaloffensief in Rotterdam heeft geleid tot concrete maatregelen, zoals 375 extra prullenbakken, de vervanging van 69 kleine containers door grote ondergrondse containers, 11 extra containers in de 5 grote parken, 5 extra inzamelwagens per week en 15 extra handhavers voor het Handhavingsteam Schoon. Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen door bijvoorbeeld een afvalcontainer te adopteren en hun omgeving rond huis en school schoon te houden.

3,6 miljoen kilo grofvuil

De maatregelen werken: er is een toename van het aantal burgers dat de stad als schoon ervaart (54 procent in 2014 naar 61 procent in 2017). De cijfers zijn schrikbarend: zo hebben de 5 extra afvalophaaldiensten alleen al 3,6 miljoen kilo grofvuil opgehaald. Verder zijn er 350 boetes uitgedeeld voor zwerfafval en zijn 420 fastfoodrestaurants gecontroleerd op het schoonhouden van hun omgeving. Het blijkt: opruimen helpt.

Deel dit artikel