Nieuws

Ondergrondse parkeergarage Kustwerk Katwijk geopend

Donderdag 19 februari werd het project ‘Kustwerk Katwijk’ officieel opgeleverd met een feestelijk tintje. Na bijna 1,5 jaar zijn de werkzaamheden aan de Dijk-in-Duin, de ondergrondse parkeergarage en de verbreding en inrichting van het duinlandschap klaar. In opdracht van de gemeente Katwijk maakte Royal HaskoningDHV het architectonisch ontwerp voor de ondergrondse parkeergarage, vertaalde dat in een Beeldkwaliteitsplan en adviseerde daarnaast over diverse specialismen.

Ondergronds gelegen tussen de dijk en de Boulevard van Katwijk maakt deze parkeergarage in Nederland uniek in zijn soort. Royal HaskoningDHV heeft voor de ondergrondse parkeergarage een architectonisch ontwerp gemaakt en omschreven in een uitgebreid Beeldkwaliteitsplan. Dit plan bevat gedetailleerde visualisaties van het gewenste eindresultaat van de stijgpunten, de auto in- en uitritten, de nooduitgangen en de huisstijl (routing, oriëntatie en identificatie). Ook zijn in dit plan de randvoorwaarden omschreven. Door de langgerekte vorm van de garage (500 m) met 663 parkeerplaatsen was speciale aandacht voor de vormgeving noodzakelijk. Bezoekers moeten zich immers snel en veilig kunnen oriënteren en eenvoudig de weg naar het strand of het dorp weten te vinden. 


Natuurlijk opgenomen in het landschap

Het architectonisch ontwerp van de parkeergarage bouwt voort op het ontwerp van de openbare ruimte door OKRA Landschapsarchitecten en respecteert daarbij de benoemde uitgangspunten waaronder het natuurlijke duinlandschap. Dit resulteerde in een ontwerp waarbij de parkeergarage met zijn hoofd- en nevenentrees en zijn in- en uitritten op een natuurlijke wijze zijn ‘opgenomen’ in het duinlandschap. In het ontwerp voor de parkeergarage zijn zoveel mogelijk kleuren en materialen gebruikt die horen bij Katwijk aan Zee en het duinlandschap. 


Gebruikers geven een 8,5

Van 4 tot en met 15 februari jl. mochten inwoners en bezoekers van Katwijk gratis proefparkeren in de nieuwe parkeervoorziening. Uit een tevredenheidsonderzoek blijkt dat de gebruikers de parkeergarage gemiddeld waardeerden met een 8,5.

 

In de periode voorafgaand aan de realisatie heeft Royal HaskoningDHV voor de ondergrondse parkeergarage de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen architectonisch ontwerp inclusief entrees;
  • Opstellen functioneel ontwerp, inclusief parkeervakindeling (niveau voorontwerp);
  • Beeldkwaliteitsplan en inrichting;
  • Onderzoek naar de verkeerskundige afwikkeling, inclusief omgevingshinder;
  • Brandveiligheid en installatietechniek.

 

Tijdens de uitvoeringsfase maakte Royal HaskoningDHV onderdeel uit van het Contractteam.
 

De werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk zijn uitgevoerd door de bouwcombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen. Tijdens de uitvoeringsfase maakte Royal HaskoningDHV onderdeel uit van het Contractteam.
 

De werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk zijn uitgevoerd door de bouwcombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen.

 

Over Project Kustwerk Katwijk

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Bescherming tegen het water is dus belangrijk. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldeed niet aan deze normen. Daarom is de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd is de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel