Nieuws

Verlichting in Zwolle mag sfeervoller

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zwolle wil de binnenstad nog gastvrijer en aantrekkelijker maken door gebouwen, straten en pleinen sfeervol te verlichten. Hierdoor wordt ook ’s avonds het historische karakter goed zichtbaar.

Volgens het college is de verlichting in de binnenstad nu vooral functioneel. Het plan is nu om vanaf het station een gastvrije verlichte entree naar de stad te creëren. Daarbij moet er mooie verlichting in de aanloopstraten komen zodat bezoekers verleid worden de binnenstad te bezoeken.

Historische monumenten bepalen straks niet alleen het beeld van Zwolle overdag, maar ook in de avonduren. Een aantal van deze monumenten wordt al verlicht, zoals de Peperbus en de Grote Kerk. Dit gebeurt nu echter nog op verschillende manieren. Het plan is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen zodat er een eenduidig beeld ontstaat.

De eerste fase van het project is inmiddels gestart. Het gebeurt in fases, omdat er niet genoeg geld beschikbaar is om het in een keer af te ronden. Eind 2019 beginnen de daadwerkelijke werkzaamheden van het eerste ontwerp. De uitvoering van de gehele lichtvisie neemt naar verwachting meerdere jaren in beslag.


Op het Ruimte en Licht Congres wordt dit thema uitvoerig belicht

Deel dit artikel