Nieuws

Stad leefbaar houden = slim mobiliteitsgedrag

Om proactief te kunnen sturen op de keuze van vervoersmiddelen, heeft de gemeente inzicht nodig in de motieven en alternatieven van haar bewoners en bezoekers. Dat stellen Leo Runia en Rick Warnar in een artikel over slim mobiliteitsgedrag in het komend nummer van Parkeer24.

 Volgens het duo is slim mobiliteitsbeleid nodig om overvolle steden leefbaar te houden. De gemeentelijke aanpak is tot nu toe echter in essentie reactief. De gemeente reageert op het mobiliteitsgedrag en beïnvloedt dat door nieuwe fietsverbindingen of voetgangersgebieden te scheppen, of door automobilisten parkeerruimte te bieden aan de rand van drukke gebieden. Passen de verkeersdeelnemers zich niet aan in de gewenste richting, dan zijn aanvullende maatregelen nodig. 


Motieven gedrag

Om proactief beleid te kunnen voeren, hebben gemeenten meer inzicht nodig in de motieven achter het gedrag en over de gedragsalternatieven die de verschillende verkeersdeelnemers hebben. Als gemeenten een goed idee hebben waarom mensen zich verplaatsen, weten wat hun bestemming is en wat hun belang is bij die reis, dan kunnen ze het gedrag van mensen gericht beïnvloeden. 


Data en trusted third party

Het duo ziet dat data nog maar in beperkte mate vertaald worden in een antwoord op de vragen die de gemeente heeft. En er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van data discovery, dat inzicht geeft in onvermoede verbanden tussen kenmerken en gedrag en daarmee een antwoord op vragen die niet gesteld zijn. 


Runia en Warnar pleiten ervoor dat het combineren en anonimiseren van de data wordt overgelaten aan een ‘trusted third party’, die privacy-ongevoelige data terug levert voor analyse. Dit kunnen zowel gespecialiseerde commerciële bedrijven zijn als maatschappelijke organisaties. 


Lees het volledig artikel in de septembereditie van magazine PARKEER24

Ontvangt u het magazine nog niet? Klik hier voor meer informatie over uw persoonlijk lidmaatschap

 

 

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel