Nieuws

Non-stop fietsen in de binnenstad!

Vlotte verkeersdoorstroming voor auto en fiets in de binnenstad en het voorkomen en terugdringen van spookfiles op de A58 zijn enkele voorbeelden van lopende projecten voor mobiliteitsbevorderingen in slimme steden. Onlangs is er een proefproject gestart om fietsverkeer in steden te optimaliseren.

De Duitse universiteitsstad Bamberg test momenteel met zo’n 13.000 studenten het innovatieve Sitraffic SiBike-systeem van Siemens Mobility. Het systeem maakt gebruik van bestaande technologie en is daarom snel, goedkoop en eenvoudig te installeren. Zonder zware investeringen in de aanpassing van de weginfrastructuur hoopt de stad Bamberg het fietsen door de binnenstad veiliger en aantrekkelijker te maken.


Ook biedt de technologie kansen om auto’s vlotter en veiliger door de binnensteden te loodsen. Door Sitraffic SiBike te implementeren op autoluwe routes kunnen steden fietsers prikkelen om de drukke verkeersaders te mijden. Fietsers dienen de app op de smartphone te installeren, daarna kan hij automatisch communiceren met de verkeerslichten waardoor deze bij het naderen van een fietser automatisch op groen springen of langer op groen blijven staan.


U hoort over de ontwikkeling en resultaten van dit project en andere innovatieve pilots tijdens het jaarcongres Smart City op donderdag 27 oktober in Den Haag. Voor meer informatie over alle sprekers en onderwerpen verwijzen wij u graag naar
www.smartcityconference.nl

 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel