Nieuws

Steden dragen bij aan herstel van biodiversiteit

Uit het rapport 'Building in biodiversity for climare, for health' van ingenieursadviesbureau Sweco blijkt dat juist steden een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit.

Deze week nog werd opnieuw duidelijk dat de biodiversiteit in Europa er slecht aan toe is. Niet-duurzame landbouw en bosbouw, woningbouw en vervuiling zijn hier debet aan, aldus het milieuagentschap van de Europese Unie (EEA). Toch zijn het juist steden, met haar afwisselende landschap en dynamiek, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het herstel van biodiversiteit, aldus Sweco.

Biodiversiteit hoger in steden

De onderzoekers van het rapport, bioloog Tarja Ojala (Sweco Finland) en ecoloog Ishbel Campbell (Sweco UK), stellen dat steden steeds belangrijker worden als leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren. De biodiversiteit in steden is tegenwoordig zelfs vaak hoger dan op het platteland, blijkt uit het rapport, doordat er veel variatie en afwisseling is in het landschap en er weinig bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.


Juist in de steden is er veel dynamiek en zijn er veel ontwikkelingen waardoor het volop kansen zijn voor het bevorderen van de biodiversiteit. Sweco adviseert daarom dat verschillende disciplines zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, architectuur en gebouwen de natuur vanaf het begin integreren in de plannen. Door bijvoorbeeld groenperken met typische gemeentestruiken te vervangen door een vegetatie met wilde bloemen, komen er ruim twee keer zoveel insecten op af én het is goedkoper in onderhoud.

Stad van toekomst is natuurinclusief

Een natuurinclusieve inrichting met veel groen geeft niet alleen dieren hun voedsel, schuilplekken en broedplaatsen, het houdt ook geluid tegen, zuivert de licht, zorgt voor verkoeling en houdt regenwater vast. Hierdoor verhoogt het welzijn van de inwoners in de stad. Susan Groot Jebbink, Business Director Gezonde & Veilige stad bij Sweco Nederland: "Wat ons betreft is de stad van de toekomst natuurinclusief. Een groene, aantrekkelijke, levendige stad met een hoge biodiversiteit. Een stad die de natuur onderling verbindt en gelijktijdig de verbinding tussen mens en natuur versterkt. Deze verbinding is belangrijk omdat onze interactie met natuur een grote positieve invloed heeft op onze gezondheid en ons welbevinden. Positieve effecten zijn het grootst als we vaker in de natuur komen. Natuur dichtbij, dus in onze straten en buurten is daarbij heel belangrijk, juist omdat we er dan dagelijks mee in aanraking komen."


Het volledige rapport van Sweco (in het Engels) is
hier te vindenDit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel