Nieuws

De toekomstige weg is een digitale weg

Een veranderende weginfrastructuur en veranderende voertuigen vragen om een andere rol van de wegbeheerder. ”Naast de fysieke weg wordt de digitale weg steeds belangrijker”, vertelt Jan Brink, manager Smart Mobility bij Rijkswaterstaat. Tijdens Biind Brainz, op 7 februari in Zwolle, gaat hij hier dieper op in.

Bij die weg van de toekomst focust Rijkswaterstaat zich om de voertuigen, reizigersinformatie en goede informatievoorzieningen en connectiviteit tussen voertuig en de Cloud. De impact van zelfrijdende auto’s en autodelen zal zich de komende jaren verder uitkristalliseren, zegt Brink. “Het is alleen de vraag hoe snel dat zal zijn.”

Meer samenwerken

“Dat vraagt wel om een actieve responsieve houding van wegbeheerders en verkeersmanagers. Zij moeten meer gaan samenwerken om veiligheid te vergroten en verkeershinder te verkleinen”, loopt hij alvast op zijn sessie vooruit. Ook verwacht Brink dat er nog veel meer nieuwe producten en diensten zullen ontstaan rond het informeren van bestuurders. Daarbij wordt het mobiliteitsadvies steeds persoonsgerichter en multimodaler.

Biind Brainz

Brink belooft de bezoekers van Biind Brainz een realistisch beeld te schetsen van de ontwikkelingen en kansen van smart mobility op de (snel)wegen en de impact voor wegbeheerders en verkeersmanagers. “Dat gaat van zelfrijdende voertuigen tot infrastructuur en de samenwerking tussen overheden, ondernemers en wetenschap.”


Wilt u bij de sessie aanwezig zijn? Meldt u dan hier aan. Meer informatie over Biind Brainz vindt u hier.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel