Nieuws

Levens reddend: struiken in plaats van bomen langs de weg

De discussie is uit België overgewaaid maar net zo relevant voor de verkeersveiligheid in Nederland: om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen is het belangrijk geen bomen langs te weg te planten.

"Waarom moéten er nog altijd per se nieuwe bomen worden geplant langs gewestwegen?" Ondernemer Albert Maes uit Pulle gooit de knuppel in het hoenderhok over de nieuwe bomen langs de N14 in Zandhoven (Vlaanderen).


Het is een interessante discussie: de milieuraad van Zandhoven wil gesteund door het schepencollege liefst bijvriendelijke bomen langs de heraangelegde N14. Normaal kiest het Agentschap Wegen en Verkeer, in dit geval de wegbeheerder, automatisch voor eiken bij nieuwe aanplantingen. “Ik las het in de krant en mijn klomp brak”, zegt Albert Maes, die met zijn bedrijf Safety Products de kreukelpalen in ons land introduceerde. “Wij kunnen nog zo veel investeren om iets aan die verkeersveiligheid te veranderen, maar zolang overheden bomen blijven aanplanten langs wegen, zal elk jaar een compleet vliegtuig, want het gaat om tweehonderd slachtoffers per jaar, zich doodrijden tegen obstakels langs wegen. Bomen horen in een bos. Ik spreek nu vooral als vader en grootvader, en niet als ondernemer. Vanaf een doormeter van 
10 centimeter kan een boom een dodelijke impact hebben. In Scandinavische landen kappen ze langs de wegen alle bomen die dikker zijn dan 10 centimeter diameter. Staan er nog niet genoeg kruisjes langs onze wegen?” 


“Die bomen worden ons opgelegd in de bouwvergunning”, vertelt Roelands Smits van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maar wij hebben een handboek ‘vergevingsgezinde wegen’, zoals we dat noemen. Op een baan waar 70 kilometer per uur wordt gereden, moet de boom 3 meter van de weg staan, en op plaatsen waar 50 wordt gereden gaat het om 1,5 meter. Elke boom die we kappen voor een heraanleg, moeten wij verplicht compenseren.” Als adviesverlenend orgaan kan het Agentschap Natuur en Bos uitzonderingen toestaan, bijvoorbeeld als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zegt de woordvoerster. “Waarom compenseren ze die bomen niet door ze in een wei aan te planten? Of plant hagen in plaats van bomen langs een weg”, vindt Albert Maes.


Dat laatste lijkt de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen een goed idee. “Wij zijn niet tegen groen”, zegt Koen van Wonterghem. “Op zich beschikt het AWV met het handboek vergevingsgezinde wegen over een goed reglement. Misschien moeten de bomen langs een baan meer als een bos beheerd worden en gekapt als ze dikker dan 10 centimeter doormeter zijn? De functie die laanbomen vroeger hadden, schaduw voor paard en koets, is achterhaald. Ik ben niet ongevoelig voor de landschappelijke waarde, zolang er voldoende oog is voor verkeersveiligheid.” 


LinkedIn

Wat is uw mening? In de LinkedIn groep van Verkeer in Beeld vernemen wij graag uw reactie.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel