Nieuws

Acquire Publishing lanceert Dossier Infratecture op InfraTech 2015

Tijdens de InfraTech 2015, Ahoy Rotterdam, presenteerde Marc Verheijen in de WijPlaza op 21 januari het boek 'Infratecture, over infrastructuur als ontwerpopgave'. Tegelijkertijd lanceerde hij het Dossier Infratecture, een initiatief van Acquire Publishing en Marc Verheijen.

Infrastructuur kan veel meer zijn dan een functionele noodzaak. Door het integraal ontwerpen en realiseren van infrastructuur kan naast een functionele oplossing voor verkeersstromen ook sociologische, culturele, ecologische en economische meerwaarde ontstaan. Die weg volgt infratecture. Verheijen is opgeleid als architect en verkeerskundige. Met die achtergrond combineert hij beide disciplines. Hij is als architect werkzaam bij Stadsontwikkeling Rotterdam en hij was tot dit jaar als lector Infratecture verbonden aan de Hogeschool Rotterdam.
 

Integrale samenwerking

Verheijen is een hartstochtelijk pleitbezorger van integrale samenwerking in het ontwerp van infrastructuur. Met als resultaat een uitgekiend ontwerp dat infrastructuur tot een betekenisvol onderdeel maakt van onze alledaagse leefomgeving. Verheijen noemde infratecture een methode om ‘ruimte te bieden aan de samenleving’. Ontwerpen voor mensen, door mensen, want ook bewoners en gebruikers van de openbare ruimte krijgen nadrukkelijk een plaats in de methodiek van Verheijen.
 

Best practices

Het boek, uitgegeven door NAi/010 uitgevers, laat zien dat infratecture goed is geland. Verheijen beschrijft in zijn inspirerende, praktijkgerichte boek dertig internationale best practices. Voorbeelden die een van de quotes in het boek illustreren: the shortest way between two points is the one that satisfies you'.
 

Dossier Infratecture

In aansluiting op de boekpresentatie lanceerde Verheijen het online Dossier Infratecture, een initiatief van deze 'infratect' en Acquire Publishing. Het dossier beslaat het kennisdomein van integraal ontwerpen, beheren en realiseren van infrastructuur en bevat een bundeling van artikelen en publicaties die ingaan op voor dit domein actuele en relevante kennis, inzichten en ervaringen.
 

Het dossier heeft als primaire doel kennis te delen. De informatie in het dossier is beschikbaar voor iedereen die met infratecture aan de slag wil of belangstelling heeft voor deze discipline. Aan het dossier zijn acht experts verbonden. Marc Verheijen treedt op als inhoudelijk hoofdredacteur, Wijnand Beemster van Acquire Publishing is technisch hoofdredacteur.
 

Meer weten?Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel