Nieuws

Nieuwe parking Museumkwartier Utrecht

Aan de rand van de historische binnenstad, vlakbij het Museumkwartier wordt een nieuwe parkeervoorziening gerealiseerd. De planning is dat de parking voor circa 200 auto’s deze zomer gereed zal zijn. Hij is aangelegd in opdracht van de Utrechtse Vastgoed Organisatie in het compleet nieuwe stationsgebied van het station Vaartsche Rijn.

Op dit station gaat vanaf volgend jaar de trein halteren en een paar jaar later, in 2018, ook de Uithoflijn. Centraal daarin ligt het station zelf, boven het water van de Vaartsche Rijn, zo’n zes meter boven straat niveau. Daaronder komt de stad tot leven in een uniek ontwerp, waarin parkeren van auto en fietsen beide naast elkaar zijn ondergebracht. Intensief ruimtegebruik van schaarse centrumgrond geeft het project een duurzaam karakter. Het resultaat: een levendig stuk stad met een tram en trein op het dak. Het ontwerp is van architect Paul van der Ree, studioSK, Movares.

 

Ruimtelijke kwaliteit

Levendigheid en ruimtelijke kwaliteit is aan het ontstaan, door realisatie van zo’n 8000 vierkante meter programma op maaiveld, waaronder een parkeergarage met circa 200 plaatsen, fietsenstallingen, winkels, bewonersruimten en ruime kruisende wegen tussen de wijken. En dat alles achter dezelfde gevel van dit bijzonder Gesammtkunstwerk, uitgevoerd in baksteen, een materiaal dat perfect aansluit op de omgeving.


Parkeervoorziening met gaasgevel

De parkeervoorziening wordt gerealiseerd binnen de contour van de stedelijke bouwblokken die met hun baksteen gevels straks kenmerkend zullen zijn voor de stationsomgeving van Utrecht Vaartsche Rijn. In de baksteen gevels zijn kaders opgenomen met daarin een gaasgevel, die zorgt voor daglichttoetreding in de stalling, ventilatie en een visuele relatie met de aangrenzende straten. Dit laatste zorgt voor een gevoel van sociale veiligheid. 


Beheerder voor parkeervoorziening én fietsenstalling

Bovendien is er een beheerder, die een directe visuele relatie heeft met de parking en dus concreet een gevoel van toezicht geeft. Door een heldere organisatie en de kolomplaatsing in overzichtelijke lijnen in de parking is de overzichtelijkheid en daarmee de veiligheid gegarandeerd. Locaal zijn onderslagbalken onderbroken, waardoor extra zichtlijnen gecreëerd zijn. De beheerder heeft een gecombineerde dubbelrol omdat hij tevens toezicht houdt op de aangrenzende fietsenstalling.

 

Potentie transferium

Door deze combinatie van parkeervoorzieningen, de aanwezigheid van tram en trein op het bovenniveau en de locatie als schakel naar de binnenstad, heeft het geheel de potentie van een Transferium.


Aangenaam verblijfsklimaat

De entree is gesitueerd aan de Baden-Powellweg, die volledig heringericht is. Door de oriëntatie van de entreegevel op het zuiden, zal het zonlicht zorgen voor een aangenaam verblijfsklimaat. Dit zal ook bijdragen aan de oriëntatie in de garage zelf; de meest lichte zijde is de zijde van de hoofdentree. De entree is gepositioneerd in de kenmerkende betonen kaders en past daarmee perfect in het gevelbeeld. De overige in- en (nood)uitgangen zijn ook op vanzelfsprekende locaties gepositioneerd, zowel vanuit het interieur als vanuit het exterieur. De deuren van de toegangen zijn in het kader van veiligheid transparant uitgevoerd in glas.


Intelligente oplossing brandveiligheid

Twee van de gevels zijn over de volledige lengte transparant en luchtig uitgevoerd in strekmetaal. Naast de functie van lichtinval en toezicht heeft dit een functie in het kader van ventilatie en brand. De afgelopen jaren is de aandacht voor brandgevaar verscherpt. Bij deze parkeervoorziening heeft Movares een intelligente oplossing uitgewerkt, waarbij een geforceerde rookafvoer gerealiseerd is via een vide tussen de tram- en treinsporen in. Via een horizontaal kleppenregister en een verticale schacht wordt de rook in geval van brand recht omhoog gestuwd om de woonbebouwing naast de sporen te ontzien. De aanzuiging van de lucht vindt plaats door de strekmetalen roosters in de gevels.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel