Nieuws

Waalwijk gaat fors vergroenen

Gemeente Waalwijk heeft een Groene Agenda opgesteld voor het vergroenen van de openbare ruimte. Deze agenda omvat achttien speciale groenprojecten.

De agenda heeft forse ambities: zo wil de gemeente meer groen toevoegen aan versteende woonwijken, gevarieerde beplanting opnemen in de openbare ruimte en meer oog bij bewoners creëren voor natuur en milieu bij bewoners. Sommige van de projecten zijn makkelijk uit te voeren, terwijl voor andere projecten meer werk moet worden verschaft.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Zelf is Waalwijk van plan het goede voorbeeld te geven, schrijft Brabants Dagblad. Zo wil de gemeente de grasstroken rondom het gemeentehuis omvormen tot bloemrijke velden. Een andere maaimethode moet daarnaast de biodiversiteit vergroten. Verder start volgend jaar een onderzoek naar de mogelijkheden om op gemeentelijke gebouwen dak- en gevelgroen aan te brengen. 


Maar dat is nog niet alles: er komt ook een proef, met tien bijenheuvels, waarin de bijen nesten kunnen maken. De gemeente bekijkt of er op bepaalde plekken eetbaar groen kan worden aangelegd. Zo kan iedereen zien dat het eten wat normaal in de supermarkt ligt, ook gewoon in de natuur te verkrijgen is.

Priowijken

De gemeente bekijkt momenteel welke wijken voorrang zouden moeten krijgen. De burger zelf kan hierin een belangrijke rol vervullen. Inwoners worden namelijk gestimuleerd om hun tuin zoveel mogelijk van steen te ontdoen. Een andere uitdaging is om saaie bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen groener te maken. De komende jaren zal gemeente Waalwijk nog meer onderzoek gaan uitvoeren omtrent het vergroenen van de openbare ruimte. Zo wordt gekeken naar een stadsecoloog, worden er financiële regelingen onderzocht voor vergroeningsprojecten en wordt gekeken naar adoptiegroen. 

Deel dit artikel