Nieuws

Stichting iVerde zet activiteiten van de Groene Stad voort

De activiteiten van De Groene Stad, het samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van groenvoorziening en groenbeheer, worden voortgezet door de stichting iVerde. Deze stichting – opgericht door de VHG, Anthos en LTO - streeft vergelijkbare doelen na.

Stichting iVerde zet activiteiten van de Groene Stad voort

 

Groen in de bebouwde omgeving is geen kostenpost, maar een win-win propositie. Allerlei berekeningen wijzen uit dat een 'groene stad' niet alleen honderden miljoenen kan besparen, maar zelfs geld kan opleveren. Goed aangelegd en onderhouden openbaar groen heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van de burgers. Dat leidt tot lagere zorgkosten en meer waardering van de stad en de bebouwde omgeving. De gezondheidseffecten zijn onder meer terug te vinden in daling van het aantal patiënten met depressieverschijnselen, ADHD en obesitas. Groen draagt verder bij aan het oplossen van de lucht- en waterproblematiek en draagt bij aan het tegengaan van sociale verloedering.

Verder uitbouwen idealen


De stichting iVerde is opgericht door Anthos - de organisatie van boomkwekers -, de hoveniers- en groenbedrijven verenigd in de VHG en de Vakgroep Bomen & Vaste Planten van LTO. De stichting iVerde voelt zich verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de idealen en doelstellingen van de Groene Stad. Ze wil de maatschappelijke waardering van openbaar groen in stand houden, versterken en beschermen. De Groene Stad als projectorganisatie bestaat niet meer, maar de missie 'Houd Nederland Groen' is bij iVerde in goede handen.

Website


De website van iVerde www.iverde.org is nu online en wordt in de komende weken verder uitgebreid. De inhoud van de site de Groene Stad zal worden geactualiseerd en opgenomen. Via de site wordt de bewustwording en kennis van het belang van openbaar groen bij professionals en particulieren vergroot.

Bron: Groene Ruimte

 

 

Deel dit artikel