Nieuws

Feyenoord City op schema

De ontwikkeling van Feyenoord City heeft sinds april belangrijke stappen gezet. Zo is bijvoorbeeld het definitieve ontwerp van het nieuwe stadion en het Masterplan Feyenoord City onlangs gepubliceerd.

De ontwikkelingen zijn uitgebreid te lezen in de Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City. Een aantal hoofdlijnen lichten we alvast voor u uit. De Nieuwe Ploeg is in april geselecteerd als bouwpartner van het project. De Nieuwe Ploeg is een samenwerkingsverband van BAM en Besix. In september is het definitief ontwerp voor het stadion opgeleverd. Het ontwerp komt van architectenbureau OMA in samenwerking met de landschapsarchitecten van LOLA. 


Het Masterplan van het project is op 30 september officieel aangeboden aan gemeente Rotterdam en bevat de complete beschrijving van de grootschalige gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het conceptplan is de toevoeging van meer woningen (in totaal maximaal 3700) met ook 450 sociale huurwoningen, schrijft gemeente Rotterdam. Daarnaast wordt de openbare ruimte voorzien van veel groen.


In deze voortgangsrapportage over Feyenoord City is het risicoprofiel iets positiever ten opzichte van de vorige in april. Volgens de projectorganisatie komt dit onder meer doordat er meer duidelijkheid is gekomen over het project vanwege het definitief ontwerp van het stadion en het Masterplan. De algemeen stijgende bouwkosten blijven een belangrijk aandachtspunt, evenals de stikstofproblematiek. Nieuwe berekeningen laten zien dat het nieuwe stadion geen stikstofprobleem heeft en binnen de wettelijke norm blijft, maar onduidelijk is hoe de behandeling van de vergunningaanvraag zal verlopen. Ook voldoende draagvlak onder omwonenden, ondernemers en supporters blijft een belangrijk aandachtspunt de komende periode.


Download hier de gehele voortgangsrapportage. Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel