Nieuws

'Blik op de Stad': beleving OR in kaart

‘Blik op de Stad’ is een methodiek waarmee de publieksbeleving van de openbare ruimte in kaart gebracht en verbeterd kan worden. Op 6 februari 2012 vond de officiële perslancering van Blik op de Stad plaats, in Rotterdam, waar het Stadhuisplein visueel verkend en geanalyseerd werd.

‘Blik op de Stad’: beleving OR in kaart

 

Blik op de Stad methodiek


Hoe ervaren mensen de stad en hoe kunnen zij betrokken worden bij de gebiedstransities die daar plaatsvinden? Dit zijn vragen waar bestuurders, projectleiders, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, welzijnswerkers, gebiedsmarketeers en communicatieadviseurs zich mee bezighouden. De Blik op de Stad-methodiek geeft hier antwoord op en biedt oplossingen om fysiek en sociaal met elkaar in evenwicht te brengen. Dit is een vereiste voor succesvolle gebiedstransities.

Openbare ruimte onder de loep


Hoewel deze maand de perspresentatie van de methode plaatsvond, heeft Blik op de Stad al meerdere openbare ruimtes in Nederland onder de loep genomen. Zo is het problematische Waterlooplein Amsterdam onderzocht. De resultaten en met name de adviezen ter verbetering werden eind vorig jaar enthousiast ontvangen.

Volg het onderzoek 7 Rotterdamse gebieden


Eind vorig jaar kreeg de organisatie de opdracht van de Hogeschool Rotterdam, in zeven gebieden in Rotterdam onderzoek te doen naar hoe individuen en groepen zich door deze gebieden bewegen en of hun gedrag afgeleid kan worden uit de inrichting van de openbare ruimte. Het Eendrachtsplein, de Meent, het Stadhuisplein, Hart van Zuid, de West-Kruiskade, de Nieuwe Binnenweg en de Westblaak werden onderzocht. De eindresultaten worden begin 2012 bekend op de website, en via Twitter is de voortgang van het onderzoek te volgen. Volg hier>>>

5 analytische stappen


De methodiek van Blik op de Stad bestaat uit 5 stappen:
1. Visuele veldanalyse
Plattegrond van het gebied bestuderen en openbare ruimte fotograferen.
2. Analyse beelden
Waar gaat het volgens de wetenschap goed of fout? Hoe beïnvloeden de stenen het gedrag van de mensen? Welke beelden vertellen het verhaal van het gebied?
3. Beelden testen
Door respondenten: gebruikers van de openbare ruimte en buitenstaanders.
4. SWOT-analyse van het gebied
Data verwerken en analyseren. Waar gaat het goed of fout in de openbare ruimte volgens de wetenschappers en de respondenten? Waar ligt dat aan? Waar liggen de kansen en bedreigingen?
5. Nieuw scenario
Visueel verhaal dat laat zien hoe een gebied anders kan functioneren. Respondenten kunnen ook deze beelden testen.

Initiatiefnemers


Blik op de stad is een initiatief van Marina Meeuwisse van de Hogeschool Rotterdam en Vick van der Put van P3 Communicatie. Samen hebben zij ruim tien jaar ervaring met communicatie, onderzoek en participatie bij herstructurering, gebiedsontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte. Sinds 2010 doet Marina Meeuwisse promotieonderzoek naar het Denkbeeld van de Stad. De methodiek van Blik op de stad is gebaseerd op dit onderzoek. Vick van der Put voegt vanuit zijn expertise de valorisatie toe: het in de praktijk toepassen van onderzoeksgegevens.

 

Deel dit artikel