Nieuws

Checklisten brandveiligheid bepalen brandrisico

Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom in een gezamenlijk initiatief met MKB-Nederland online checklisten ontwikkeld waarmee het risico op brand in de organisatie bepaald kan worden.

 

Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen.Brandstichting levert in vergelijking met een 'gewone' brand vaak meer schade op, doordat de brand wordt aangestoken op kwetsbare punten op het moment dat niemand in het bedrijf aanwezig is. Ook kan er brand ontstaan door brandgevaarlijke werkzaamheden? Let u hier voldoende op? Heeft u mensen aangesteld om hier toezicht op te houden? Zijn uw mensen op de hoogte van een veilige manier van werken in brandgevaarlijke situaties? Om de risico ten aanzien van brandstichting en brandgevaarlijke werkzaamheden in kaart te brengen heeft het Verbond van Verzekeraars, in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO/NCW en MKB-Nederland, de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden en de Checklist Brandstichting ontwikkeld.De online checklisten zijn gratis en bestaan uit een aantal vragen over het bedrijfspand en de omgeving ervan. Gaat het bijvoorbeeld om een bedrijf op een bedrijventerrein of een pand in een druk winkelgebied, of is er sprake van opslag van goederen of afval rond het pand, is er een werkend alarmsysteem aanwezig en hoe is de verlichting van het pand geregeld? Ook het gevoerde beleid ten aanzien van brandveiligheid komt aan de orde. Na het invullen van de vragenlijst wordt er per e-mail een pdf verstuurd met een overzicht van zwakke plekken en een beknopt advies om de brandveiligheid op die punten te verbeteren.

 

 

Brandveiligheid in de praktijk

De nieuwe praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid belicht alle normen die het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandveiligheid aanstuurt. Er wordt onderscheid gemaakt in bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen, brandveiligheidsinstallaties en brandveilig gebruik van gebouwen. Aangegeven wordt hoe de (scheidings)constructie en de installatie moeten zijn uitgevoerd en het gebruik moet zijn geregeld om aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit te voldoen.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel