Nieuws

Weverspark: burgerparticipatie in Helmond

In Binnenstad-Oost realiseert Gemeente Helmond, in samenwerking met Volksbelang en Woonpartners, twee lokale woningcorporaties, het Weverspark. In de planvorming van dit park, een van de drie ankerpunten in de vernieuwde wijk Binnenstad-Oost, is goed geluisterd naar de buurtbewoners. “Het Weverspark moet echt van de bewoners worden, anders werkt het niet, je hebt draagvlak nodig om van het park een succes te maken,” zegt stedenbouwkundige Edwin van Renterghem die nauw betrokken is bij de wijkvernieuwing van Binnenstad Oost.

 

De gemeente reisde met bewoners naar Amsterdam om daar te kijken naar ‘voorbeeldparken’. In de hoofdstad zijn drie parken bezocht: Vondelpark, Sarphatipark en Oosterpark. Bewoners noteerden wat ze goed en slecht vonden, en ze maakten foto’s van positieve en negatieve aspecten van de bezochte parken. Tijdens die reis naar Amsterdam is ook nog even rondgekeken in de Spaarndammerbuurt. Zoals bekend een etalage van architectuur uit de Amsterdamse School. In dit idioom wordt ook de architectuur van de woonwijk rondom het Weverspark vormgegeven. Bewoners kregen zo een blik in de toekomst.

 

Klankbordgroep

Marieke Martens, verantwoordelijk voor het ontwerp van het Weverspark, kreeg naar aanleiding van de excursie veel input. Enkele bewoners namen zitting in een klankbordgroep en met die ondersteuning kon zij verder werken aan het ontwerp.

In samenspraak met bewoners is gekozen voor een park in Engelse landschapsstijl. Met een begrenzing door hekken, en veel gras, glooiende heuvels, bomen en heesters. Voor alle doelgroepen (peuters, jongeren en ouderen) zijn plekken met bijpassende functies gereserveerd. Speeltoestellen voor de kleinsten zijn aan de rand van het park geconcentreerd – dit met het oog op toezicht door de ouders. Langs de rand is ook een doorlopend pad aangelegd om te wandelen en te joggen. Centraal in het park is een verhoging opgenomen die ingezet kan worden voor buurtbijeenkomsten.

 

Meer weten? Download hieronder het volledige artikel over burgerparticipatie in Helmond, zoals verschenen in de stedenspecial Helmond van Stedebouw & Architectuur.

 

 

burgerparticipatiehelmond.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel